Dodao je da nadležne službe primaju velik broj pritužbi građana po kojima se postupa, te je pozvao građane da i dalje prijavljuju sve uočene nepravilnosti.     Foto: Reuters

"Oni koji su prilikom konverzije na euro neopravdano podigli cijene, smanjili su kupovnu moć građana i nanijeli štetu gospodarstvu, dodatno povećavajući ionako visoku inflaciju", rekao je Plenković u uvodu vladine sjednice.

Podsjetio je da je vlada nakon zaključka usvojenog na prošlotjednoj sjednici zadužila Državni inspektorat, poreznu i carinsku upravu da krenu u akciju i pošalju sve svoje službe na teren.

"Ne budu li u roku koji im je zadan vratili cijene na one koje su vrijedile prije konverzije na euro, poslovni subjekti kod kojih se utvrdi da su neopravdano podizali cijene snosit će, vrlo skoro, za to predviđene novčane kazne", rekao je Plenković.

Kaže kako je primjetno da je veliki broj poslovnih subjekata koji su već po usvajanju zaključka Vlade ili nakon postupanja nadležnih tijela reagirali i korigirali cijene koje su neopravdano podignute s 31. prosinca.

"Uočimo li daljnje kršenje zaključka vlade, vlada će koristiti alate koje ima na raspolaganju, kako bi se zaštitila prava potrošača", istaknuo je.

Između ostalog, kako je rekao, to uključuje vraćanje cijena na neko ranije razdoblje do ukidanja subvencija, ukidanja prava na korištenje povlaštene cijene energije i podizanje poreza, te dubinske inspekcije porezne i carinske uprave.

Dodao je da nadležne službe primaju velik broj pritužbi građana po kojima se postupa, te je pozvao građane da i dalje prijavljuju sve uočene nepravilnosti.

"Cijela se Europa suočava s visokom stopom inflacije i sve vlade je ekonomskim mjerama nastoje suzbiti kako bi zaštitili kupovnu moć građana", rekao je i dodao da je u takvim okolnostima neodgovorno i kratkovidno neopravdano dizati cijene, čime se smanjuje kupovna moć potrošača.

"U krizi je važna solidarnost, odgovornost i ponašanje koje nije profitersko", istaknuo je Plenković i dodao da vlada jest po svojoj vokaciji za slobodno tržište, ali se u trenutnim okolnostima društvena solidarnost i odgovornost ne mogu izbjeći", istakao je Plenković.

Na kraju, najavio je još intenzivniji nadzor cijena.

Vlada je prije tjedan dana donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, kojim obvezuje nadležne službe na pojačane kontrole cijena i nalaže da se neopravdano dignute cijene vrate na razine od 31. prosinca.

Zaključkom se obvezuju svi poslovni subjekti koji su povisili cijene roba i usluga protivno Zakonu uvođenju eura kao službene valute u RH, da revidiraju maloprodajne cijene svojih roba i usluga sukladno temeljnim načelima, pravilima i zakonima i to tako da budu određene najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile na Staru godinu.HINA