KORPORACIJA Türkiye RADIO-TELEVIZIJA

POLITIKA PRIVATNOSTI I TEKST POJAŠNJENJA U OKVIRU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Ova Izjava odnosi se na obradu vaših ličnih podataka koji su prikupljeni putem Turske radio-televizije (TRT), odnosno TRT-ovih objava na vlastitim internetskim stranicama, društvenim mrežama ili drugim digitalnim portalima.

Mi brinemo o vašoj privatnosti. Štitimo sve vaše lične podatke koje ste nam poslali u skladu s općim principima Zakona o zaštiti podataka, posebno Zakona o zaštiti ličnih podataka br. 6698 ("KVKK") i općim načelima ovog zakona.

Kada se prijavite za korištenje TRT usluga
Obrađena kategorija ličnih podataka Detalj kategorije Obrađene aplikacije
Podaci korisnika Ovo su lični podaci koje nam pružate i koje prikupljamo kako bismo vam omogućili registraciju u TRT-u i upotrebu TRT usluga. Ovisno o načinu registracije, može se prikupiti vaše ime, korisničko ime, dob, spol, adresa e-pošte i broj telefona. U određenim zemljama informacije o službenom identifikacionom broju možemo prikupljati u svrhe kao što su obračun i poštivanje poreza. Koji lični podaci se tačno prikupljaju ovisi o vrsti mrežne aplikacije TRT-a na koju ste prijavljeni, načinu kreiranja računa i koristite li usluge prijavljivanja trećih strana (npr. Facebook, Twitter, Google) za registraciju i korištenje usluga TRT mreže. Ako za kreiranje računa koristite uslugu treće strane, prikupit ćemo vaše lične podatke putem te usluge treće strane samo ako ste toj usluzi dopustili da dijeli vaše podatke s nama. TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Market, TRT Çocuk Kitaplık

Kroz vašu upotrebu TRT usluga; Prikupljaju se podaci o vama i vašem korištenju naše usluge, vašoj interakciji s nama i našim reklamama te vašim računarima ili drugim uređajima (pametni televizori, mobilni uređaji, set-top modemi i drugi uređaji za streaming medije), koje možete koristiti za pristup našim uslugama.

Obrađena kategorija ličnih podataka

Detalj k ategorije

Obrađene aplikacije

Podaci o upotrebi

Podaci o tehničkoj upotrebi

Mrežni identifikatori kao što su informacije o URL-u, podaci o kolačićima i IP adrese, jedinstveni identifikacijski brojevi uređaja (ID), marka uređaja, model uređaja, vrsta mrežne veze (npr. bežična, 3G, LTE, Bluetooth), naziv mrežne pristupne tačke i SSID, dobavljač usluga, performanse mreže i uređaja, vrsta pretraživača, i nformacije o vrstama uređaja koje koristite, poput verzije pretraživača, jezika, informacije koje omoguć u ju upravljanje digitalnim pravima, operativni sistem, rezoluciju ekrana, vremensku zonu i verziju aplikacije TRT Network, svojstva uređaja (kao što su ID-ovi uređaja) ili drugi jedinstveni identifikatori, svojstva uređaja i softvera (poput tipa i konfiguracije) uređaja koji se mogu povezati na TRT mrežu u vašoj bežičnoj mreži (npr. pametni zvučnici, pametni televizori, povezani uređaji) . Možemo koristiti aplikacije za mapiranje nezavisnih proizvođača i / ili uslugu lokacije vašeg uređaja za provjeru vaše adrese, podataka o vezama, statistike prikaza stranice, izvora reference (naprimjer, referentne URL adrese), podataka dnevnika preglednika i standardnog web servera.

TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Market, TRT Çocuk Kitaplık i ostale web stranice i aplikacije povezane sa TRT-om

Podaci o kretanju unutar aplikacije

Upiti za pretragu i historijat pretraživanja (historijat aktivnosti, uključujući datum i vrijeme vaših zahtjeva.

TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Market, TRT Çocuk Kitaplık i ostale web stranice i aplikacije povezane sa TRT-om

Dodavanje preslušane muzike, podcasta, audioteatra, sadržaja audioknjiga na listu, dodavanje audiodatoteka poput lajkovanja. Radnje u aplikaciji, kao što su dijeljenje, vrijeme slušanja, prijelazi menija u aplikaciji ili klikanje tipki.

TRT Dinle i sve TRT web stranice koje pružaju audiosadržaj.

Vizuelni sadržaji kao što su TV serije, filmovi, dokumentarni filmovi ili programi koje gledate i radnje u aplikaciji, poput dodavanja i dijeljenja ovog sadržaja na listu, vremena gledanja, preskakanja kredita, prijelaza iz menija u aplikaciji ili kliknutih tipki.

TRT Dinle i sve TRT web stranice koje pružaju usluge videosadržaja.

Radnje u aplikaciji, poput igre koju igrate, prijelazi menija u igri, postavke načina igre, rezultati igre.

TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık i TRT Çocuk

Radnje u aplikaciji, poput knjiga koje je pročitao, koliko je vremena proveo u kojoj knjizi, koliko vremena proveo s pitanjima i igrama na kraju knjige kako bi napravio izvještaje matične ploče u aplikaciji.

TRT Çocuk Kitaplık i TRT Çocuk

Vaši komentari i prijedlozi

TRT Market, TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım TRT Çocuk Kitaplık i ostale web stranice i aplikacije povezane sa TRT-om

Podaci koje ste nam odlučili dostaviti i koji vam omogućuju da vam ponudimo dodatne funkcije

Obrađena kategorija ličnih podataka

Detalj k ategorije

Obrađene aplikacije

Podaci o kupovini

Ime, prezime, broj mobilnog telefona, e-pošta, podaci o adresi

TRT Market

Podaci o konkursu, anketi, elektronskoj poruci, lutriji, prijavi i kontakt-obrascu

Lične podatke (ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, identifikacijski broj Republike Turske i telefonski broj za prikupljanje podataka) prikupljamo kada popunite bilo koji obrazac, date potvrdu poruci, odgovorite na istraživanje ili upitnik ili učestvujete u izvlačenju.

TRT İzle, TRT Dinle, TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Kitaplık i ostale web stranice i aplikacije povezane sa TRT-om

Kako prikupljamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke:

  • Ako kreirate članstvo registracijom,
  • Ako koristite naše usluge, aplikacije i web lokacije,
  • Ako svoje podatke prenosite čak i putem relevantnih obrazaca i na druge načine,

možemo automatski prikupiti putem naše web stranice i mobilnih aplikacija. Ove podatke možemo prikupljati i preko trećih strana.

Informacije trećih strana:

Treće s trane

Pružene informacije

Autentifikacijski partneri

Ako se ulogujete ili se prijavite na naše usluge pomoću podataka s profila treće strane (npr. Facebook), uvest ćemo vaše podatke od te treće strane kako bismo vam pomogli da napravite svoj račun kod nas.

Tehnički servisni partneri

Surađujemo s tehničkim servisnim partnerima koji nam pružaju određene podatke, poput mapiranja IP adresa u neprecizne podatke o lokaciji (npr. grad, država) kako bi nam omogućili pružanje TRT usluga, sadržaja i karakteristika.

Partneri za plaćanje

Ako se odlučite za plaćanje usluge ili funkcije putem fakture, od naših partnera za plaćanje možemo dobiti podatke koji će nam omogućiti da vam fakturiramo, obradimo vašu uplatu i dostavimo vam ono što ste kupili.

Marketing i drugi partneri

Možemo prikupiti određene podatke o vama od određenih oglašivača i oglašivačkih partnera, poput ID kolačića, ID mobilnog uređaja, adresa e-pošte i zaključ aka o vašim interesima i sklonostima, kako bismo vam pružili relevantnije oglase, isporučili kampanje i poslali obavještenja za mjerenje njihove efikasnosti.

Partneri pružatelja usluga analitike

Možemo dobiti podatke od naših partnera za analitičke usluge kako bi nam pomogli da detaljno upoznamo naše korisnike koji dolaze na naše web stranice i aplikacije, da razumijemo očekivanja naših korisnika, da doprinesemo razvoju našeg sadržaja u smjeru koje naši korisnici žele i poduz memo prave korake u vezi s promocijom i reklamnim kampanjama.

Svrha obrade podataka i pravne osnove

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu s općim principima člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka, u okviru uslova obrade podataka iz člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Obrađeni lični podaci

Cilj o brade

Pravni p ostupci

Podaci o korisnicima, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini, podaci o anketama i nagradnim igrama

Predstavljati i upravljati TRT uslugama (kao što su web stranice, aplikacije, računi na društvenim mrežama), proizvoditi statističke i naučne informacije, razvijati naše proizvode i usluge u skladu s tim, povećati zadovoljstvo naših proizvoda i usluga i vršiti prilagodbe za korisnike u ovom kontekstu.

Potrebno je obraditi lične podatke koji pripadaju stranama ugovora radi uspostavljanja ili izvršenja ugovora.

Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.

Prisustvo izričite saglasnosti

Korisnički podaci, podaci o upotrebi

Da biste razumjeli, utvrdili, riješili probleme i riješili probleme s TRT uslugom.

Potrebno je obraditi lične podatke koji pripadaju stranama ugovora radi uspostavljanja ili izvršenja ugovora. Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.

Korisnički podaci, podaci o upotrebi

Procjena i razvoj novih karakteristika, tehnologija i poboljšanja u vezi s TRT uslugama.

Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.

Podaci korisnika, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini

Komunicirati korištenjem svih vrsta komunikacijskih alata u marketinške, promocijske i reklamne svrhe u okviru institucionalnih usluga i razvoja, uslužnih programa i aktivnosti.

Prisustvo izričite saglasnosti

Podaci o korisnicima, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini, podaci o anketama i nagradnim igrama

Da poštuje zakonske obaveze i zahtjeve za provođenje zakona.

Obrada podataka je obavezna da bi izvršitelj podataka ispunio svoju zakonsku obavezu

Podaci korisnika, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini.

Ispunjavanje ugovornih obaveza s trećim stranama, poput ugovora o licenci, i poduzimanje odgovarajućih radnji na povezanim izvještajima.

Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.

Podaci o korisnicima, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini, podaci o anketama i nagradnim igrama

Podnijeti pravne zahtjeve, ispuniti ove zahtjeve ili ih braniti.

Obrada podataka je obavezna za uspostavljanje, upotrebu ili zaštitu prava.

Podaci o korisnicima, podaci o upotrebi, podaci o plaćanju i kupovini, podaci o anketama i nagradnim igrama.

Za poslovno planiranje, za arhiviranje, analizu, izvještavanje i predviđanje kako bi se spriječio gubitak podataka.

Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.

Korisnički podaci, podaci o kupovini

Obrada kupovine

Potrebno je obraditi lične podatke koji pripadaju stranama ugovora radi uspostavljanja ili izvršenja ugovora.

Obrada podataka je obavezna da bi izvršitelj podataka ispunio svoju zakonsku obavezu.

Podaci o korisnicima, podaci o upotrebi, podaci o konkurenciji i anketama

Organizirati istraživanja, takmičenja, ankete i nagradne igre. Primanje zahtjeva za učešće u organizacijama poput obuke i seminara.

Potrebno je obraditi lične podatke koji pripadaju stranama ugovora radi uspostavljanja ili izvršenja ugovora.

Obrada podataka je obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe. Obrada podataka je obavezna za uspostavljanje, upotrebu ili zaštitu prava.

Prijenos ličnih podataka

Lične podatke koje smo obrađivali prenosimo s relevantnim kompanijama dobavljačima, kako bismo izvršili poslovne procese, i ovlaštenim javnim institucijama i organizacijama u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza.

Pohrana i uništavanje ličnih podataka

Naša institucija čuva lične podatke u skladu sa svrhom obrade ličnih podataka proporcionalno svrsi obrade radi sigurnosti pohranjenih ličnih podataka. Poduzimaju se sve vrste tehničkih i administrativnih mjera predviđenih u okviru Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Lični podaci se čuvaju poštujući naše zakonske i zakonske obaveze do kraja perioda koji zahtijeva odgovarajuće zakonodavstvo u slučaju da je svrha i/ili razlog obrade eliminisan. Kada svrha i razlog za obradu ličnih podataka nestanu, lični podaci će biti uništeni kada isteknu rokovi potrebni za ispunjenje naših zakonskih obaveza.

Pitanja koja nude privilegij za djecu

TRT je vrlo osjetljiv na zaštitu ličnih podataka djece. S obzirom na stvarne poteškoće praćenja djece na Internetu, promet bi se trebao odvijati pod nadzorom njihovih roditelja. U slučaju kada je za obradu podataka potrebna izričita saglasnost, roditelj / staratelj mora dati izričit pristanak.

Prava relevantne osobe

Svako ima sljedeća prava u skladu s članom 11. Zakona o zaštiti ličnih podataka:

1. Informisanje o tome da li se lični podaci obrađuju ili ne obrađuju,

2. Zahtjev za informacijama ako su lični podaci obrađeni,

3. Informisanje o svrsi obrade ličnih podataka i da li se koriste na odgovarajući način,

4. Poznavanje trećih strana kojima se lični podaci prenose u zemlji ili inostranstvu,

5. Zahtjev za korekciju ličnih podataka u slučaju nepotpune ili netačne obrade i traženje obavještenja o transakciji izvršenoj u okviru ovog opsega trećim stranama kojima su lični podaci preneseni,

6. Uprkos činjenici da su lični podaci obrađeni u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i drugih relevantnih zakona, u slučaju da razlozi za njihovu obradu nestanu, zatražiti brisanje ili uništavanje ličnih podataka i zatražiti treće strane kojima su lični podaci preneseni,

7. Protiviti se rezultatima nastalim analizom obrađenih podataka isključivo putem automatiziranih sistema,

8. Zahtijevati naknadu štete u slučaju štete nastale usljed nezakonite obrade ličnih podataka.

Sve vaše zahtjeve možete podnijeti u okviru člana 11. Zakona o zaštiti ličnih podataka "kojim se uređuju prava subjekta podataka", u skladu sa Saopćenjem o procedurama i principima prijave za kontrolu podataka. Zahtjevi će se besplatno procijeniti i o njima će se odlučiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku trideset (30) dana. Ako postupak ocjenjivanja i donošenja odluka zahtijeva dodatne troškove, za osnovu će se uzeti naknada u tarifi koju utvrđuje Odbor za zaštitu ličnih podataka.

Identitet nadzornika podataka

Zvanje : Korporacija Türkiye radio-televizija

İnternet Adresa : www.trt.net.tr

Telefonski Broj : 444 0 878

E-mail adresa : kvkk@trt.net.tr

Adresa : TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara