Altun je ponovio da javni emiteri svojom novinarskom stručnošću mogu otkriti dezinformacije.      Foto: AA

Šef komunikacija Turkiye rekao je da značajna komponenta globalnih strateških komunikacijskih inicijativa uključuje rješavanje rastućih destruktivnih aktivnosti koje olakšavaju nove komunikacijske tehnologije.

„Danas polje strateških komunikacija uključuje borbu protiv remetilačkih elemenata kao što su hibridne prijetnje, kibernetički napadi i kampanje sistematskih dezinformacija“, rekao je Fahrettin Altun u subotu u obraćanju na TRT World Forumu u Istanbulu.

Altun je rekao da ove štetne aktivnosti pokušavaju direktno iskoristiti društvene podjele i imaju za cilj "podsticanje polarizacije i sukoba u međunarodnom području".

On je istakao da destruktivne aktivnosti, posebno dezinformacije, poprimaju prirodu koja podstiče nasilje i njeguje zločine iz mržnje, posebno u vremenima krize.

"Danas svi naširoko raspravljamo o hibridnim prijetnjama, lažima koje postaju uobičajene, hegemoniji lažnih vijesti, nevažnosti istine i manipulacijama demokratijama uz pomoć novih medijskih tehnologija", rekao je Altun.

Svjesno emitovanje

Prepoznajući da dezinformacije predstavljaju direktnu prijetnju ljudskom životu, javnom zdravlju, demokratijama i ekonomijama, Turkiye aktivno radi na formuliranju nacionalnih strategija za suzbijanje toga, dodao je.

“Odgovornost javnih emitera bi trebala biti da zaštite ove vrijedne napore i da brane istinu”, rekao je. “U eri postistine u kojoj živimo, glavni akteri koji će se boriti za istinu su javni emiteri, a tako i treba biti.”

Altun je ponovio da javni emiteri mogu otkriti dezinformacije kroz svoju novinarsku ekspertizu, koristeći digitalne alate i primjenjujući prilagodljive strategije.

Dodao je da je suočavanje s ovim izazovima i ublažavanje njihovih negativnih utjecaja nesumnjivo izazov.

“Međutim, nemamo drugog izbora nego prihvatiti digitalizaciju na način da stvorimo mogućnosti za javne emitere.

„Kao javni emiteri, moramo iskoristiti digitalne alate kako bismo pružili visokokvalitetan sadržaj koji ima postojanu snagu i kvalitativnu dugovječnost“, rekao je.

Ističući nužnost pridržavanja posvećenosti da se javnosti daju tačne i „brze informacije“, Altun je rekao da javnost treba biti educirana o kontekstualnom znanju.

“Ne možemo ostaviti javnost na milost i nemilost takozvanih novinara koji nisu adekvatno obučeni i koji samo traže sljedeći viralni sadržaj.”

TRT Balkan