U Sarajevu otvorena regionalna konferencija “Sarajevo Migration Dialogue”

U Sarajevu otvorena regionalna konferencija “Sarajevo Migration Dialogue”

Druga regionalna konferencija "Sarajevo Migration Dialogue" otvorena je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
U fokusu skupa su modaliteti regionalne saradnje i najbolje prakse u upravljanju migracijama.     Foto: Fena


U fokusu skupa, koji je u Sarajevu okupio ključne osobe iz oblasti migracija, azila i upravljanja granicama iz regiona, Evropske unije (EU) i međunarodnih organizacija, jesu modaliteti regionalne saradnje i najbolje prakse u upravljanju migracijama.

Istovremeno, skup je i prilika za razmjenu mišljenja o jačanju kapaciteta za koordinaciju nadležnih institucija zemalja Balkana, te o povratku i readmisiji migranata u zemlje porijekla i borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima kao značajnom segmentu suzbijanja ilegalnih migracija.

Izražavajući dobrodošlicu sudionicima konferencije, ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić istaknuo je kako je skup u Sarajevu zapravo nastavak niza aktivnosti koje BiH i njene sigurnosne strukture poduzimaju tokom posljednjih godina, a s ciljem efikasnog upravljanja migracijama.

Potcrtao je kako se putem spomenutih aktivnosti jača koordinacija institucija na svim nivoima vlasti, te da je u međuvremenu pojačan nadzor državne granice, kao i kontrola kretanja i boravka migranata na teritoriji BiH.

Ocijenio je kako je saradnja sigurnosnih i drugih državnih struktura na svim nivoima vlasti u BiH podignuta na viši nivo, uključujući i saradnju sa zemljama u regiji, kao i sa zemljama EU.

“Kao rezultat svega toga imamo činjenicu da smo u odnosu na više od 10.000 migranata koji su na dnevnoj osnovi boravili na prostoru BiH prije dvije godine, u proteklih godinu dana uglavnom imali prosječno oko 2.000 migranata i pritom smo uspjeli da zatvorimo tri privremena prihvatna migrantska centra na prostoru USK”, izjavio je Cikotić na pres-konferenciji, sumirajući aktivnosti na planu upravljanja migracijama.

Glavnim izazovom s kojim se BiH i dalje suočava označio je nedostatak političke volje na nivou državnih struktura za sveobuhvatnim odgovorom, a i dalje su prisutni "hroničan nedostatak finansijskih sredstava, kao i nedostatak adekvatnog broja ljudi, materijalno-tehničkih sredstava i opreme“.

Ministar sigurnosti BiH podsjeća da je i pored svih poteškoća u međuvremenu izrađena strategija za migracije i akcioni plan za period 2021-2025, te da su ti dokumenti u fazi usvajanja.

Po njegovim riječima, u istom kontekstu su i predložene izmjene Zakona o strancima, a što će biti "veoma dobra platforma i podloga za još kvalitetnije upravljanje migracijama u narednom periodu“.

“Konferencija će dati novu platformu za mehanizme saradnje svih zemalja-sudionica od Turkiye i Bugarske do Austrije i Švicarske”, poručio je ministar Cikotić, uz uvjerenje da će konferencija rezultirati ne samo jačanjem postojećih mehanizama saradnje, nego i uspostavom novih.

Sudionike konferencije "Sarajevo Migration Dialogue“ pozdravila je ministrica pravde i policije Švicarske Karin Keller-Sutter, naglašavajući kako je Balkan integralni dio Evrope i ključna regija za migracije između Azije i Evrope.

Potcrtala je kako ima privilegiju da podrži rad konferencije, podsjećajući da ona okuplja sudionike koji imaju zajednički interes na planu unapređenja rješavanja pitanja migracijskih ruta preko Balkana.

Keller-Sutter je naglasila kako Švicarska ima dobru saradnju sa zemljama Balkana, te da je to posebno značajno u ovom vremenu kada njena zemlja svjedoči sve većem broju ulazaka migranata.

“Stoga nam trebaju efikasna rješenja i da na tom problemu radimo bez odgađanja. Stoga treba uskladiti viznu politiku između zemalja Schengena i zemalja Balkana, a to opet iziskuje zajednički napor svih zemalja, kao i na nivou EU”, kazala je švicarska ministrica pravde i policije.

Dodala je kako će Švicarska kao zemlja Schengena uraditi sve što može u tom pogledu, te da svima treba bolja saradnja i jačanje kapaciteta, kao ključnih elemenata za rješavanje spomenutog problema.

Keller-Sutter je podsjetila kako su potrebna i nova rješenja u oblasti azila, te da je Švicarska zaključila sporazume s Bosnom i Hercegovinim, Srbijom i Kosovom u toj oblasti, kao i da slijedi uspostava migracionog partnerstva sa Sjevernom Makedonijom.

Trodnevna regionalna konferencija (19-21. septembra) održava se u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz podršku Vlade Švicarske Konfederacije i Hilfswerk Internationala.

FENA