Dug po kamatama je iznosio milijardu kuna pa tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada iznosi 4,8 milijardi kuna.

Krajem listopada zbog neizvršenih je osnova za plaćanje Fina evidentirala 232.840 potrošača, što je za 0,3 posto više nego u prethodnom mjesecu, a 3,8 posto manje nego prije godinu.
Glavnica njihova duga od 18,3 milijarde kuna bila je za 0,1 posto manja nego u rujnu ove godine, a 0,4 posto veća u odnosu na listopad 2021. godine.

Po podacima Fine, kada se toj glavnici pridoda i dug po osnovi kamata u visini 6,6 milijardi kuna, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem listopada iznosio 24,9 milijardi kuna.

Najveći dio duga, u iznosu 5,5 milijardi kuna (bez kamata), odnosi se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 6,3 milijarde kuna.

Krajem listopada u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.039 poslovnih subjekata, što je za 256 poslovnih subjekata ili 1,7 posto više u odnosu na rujan ove godine i 198 poslovnih subjekata ili 1,3 posto manje u odnosu na listopad 2021. godine.
Glavnica njihova duga iznosila je 3,8 milijardi kuna, što je za 191,9 milijuna kuna ili 4,8 posto manje u odnosu na rujan, a 197,8 milijuna kuna ili 4,9 posto manje u odnosu na listopad 2021. godine.

Dug po kamatama je iznosio milijardu kuna pa tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju listopada iznosi 4,8 milijardi kuna.

Podaci Fine pokazuju da je među ovršenim poslovnim subjektima nešto više fizičkih osoba koji obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici), dok u iznosu prevladavaju pravne osobe.

Tako su krajem listopada dospjele neizvršene osnove za plaćanje evidentirane kod 6.901 pravne osobe s glavnicom duga od 2,56 milijardi kuna. Kada se pridodaju kamate u iznosu 607,4 milijuna kuna, ukupan dug pravnih osoba iznosio je 3,2 milijarde kuna.

Blokirane račune krajem listopada imalo je i 8.138 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov je ukupni dug iznosio 1,69 milijardi kuna, od čega se 1,28 milijardi kuna odnosilo na glavnicu, a 414,7 milijuna na kamatu.

HINA