Od ukupnog broja registriranih poslovnih subjekata, najviše je trgovačkih društava, 238.572.

Od ukupnog broja registriranih poslovnih subjekata, najviše je trgovačkih društava, 238.572. Pritom je njih 59,4 posto ili 141.743 aktivnih.

Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 73.924, od toga aktivnih 34.322, dok je zadruga bilo 3.556, a aktivno 817.

Krajem lipnja u Hrvatskoj su poslovala i 93.393 subjekta u obrtu i slobodnim zanimanjima, podaci su DZS-a.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti - trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih 17,6 posto i aktivnih 15,9 posto, prerađivačkoj industriji s udjelom registriranih 7,8 posto i aktivnih 8,9 posto, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima s udjelom registriranih 10,2 posto i aktivnih 12,6 posto, te ostalim uslužnim djelatnostima s udjelom registriranih 16,1 posto i aktivnih 13 posto.

Najviše aktivnih u privatnom vlasništvu

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik - njime je obuhvaćeno 79,4 posto subjekata, odnosno njih 140.435.

U državnom je vlasništvu 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4 posto subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5 posto subjekata, a za 19 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Kod aktivnih pravnih osoba najviše je tvrtki, 88.189 ili 49,9 posto, koje imaju između jednog i devet zaposlenika, dok je 70.962 subjekata ili njih 40,1 posto bez zaposlenih.
Nadalje, 13.673 pravnih osoba ima između 10 i 49 zaposlenih, 3.467 ima od 50 do 249 zaposlenih, 319 subjekata od 250 do 499 zaposlenih, te 272 njih 500 i više zaposlenih.

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,7 posto i aktivnih 72,9 posto.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik na koji otpada 27,1 posto registriranih i 26 posto aktivnih, pokazuju podaci DZS-a.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu, njih 32,3 posto.

HINA