Projekat su zajedno sproveli JP "Vojvodina šume" i Pokrajinski sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.       Foto: Getty Images

Otvoreno je i "Uzgajalište posebne namene za običnog jelena-Matijevica" na površini od 1.017 hektara, saopštilo je danas JP "Vojvodina šume".

Projekat su zajedno sproveli JP "Vojvodina šume" i Pokrajinski sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Direktor JP "Vojvodinašume" Roland Kokaj je rekao da prvo zaštićeno prirodno dobro bilo u SAD, a drugo u Srbiji - Obedska bara, što ukazuje na značaj prirodnih dobara u Srbiji.

"U gornjem Sremu imamo jelena u optimalnom broju, na Fruškoj gori, a jedino ga nema u donjem Sremu. Zato smo odlučili da napravimo jedno uzgajalište za jelene, stiglo nam je 35 košuta i 15 jelena iz Kapošvara iz Mađarske. To će omogućiti da imamo optimalan broj jelena za dve, tri godine do 250 komada, da ih pustimo i u druge delove zemlje", kazao je Kokaj.

On ističe da ceo projekat vredi 63 miliona dinara, a JP "Vojvodina šume" je izdvojilo 38 miliona dinara, dok je ostala sredstva obezbedio Pokrajinski sekretarijat.

Izvršni direktor za lovišta i ribarstvo JP "Vojvodina šume", Branislav Stankov, rekao je da je ovo kvalitetan matični fond i dobra osnova za unapređenje jelenske divljači čije će naseljavanje uslediti i u narednom periodu.

"Radi se o genetski najkvalitetnijem matičnom fondu u našoj zemlji", istakao je Stankov.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Nemanja Ivanović je kazao da je Sekretarijat prepoznao ovu akciju pre pet godina.

"Ovo je značajno za naseljavanje divljači na prostoru južnog Srema, za dalju reprodukciju jelenske divljači i podizanje lovne ponude ne samo na teritoriji Vojvodine, već i čitave Republike Srbije", rekao je Ivanović.

Tanjug