Ocjenjuje se kako zvaničnici i dalje rijetko osuđuju napade, a veoma često su i sami vinovnici ili stvaraju okruženje u kojem se novinari veoma lako targetiraju.     Foto: Getty Images

Kako se ističe, SafeJournalists regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država zapadnog Balkana koja se svakodnevno bori za poboljšanje položaja novinara na tom prostoru. Jedan od vidova te borbe jeste i pokazatelj Indeksa sigurnosti novinara kako se, iz godine u godinu, mijenjaju odgovarajuća društvena i politička okruženja, koja imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbjednost novinara i medijskih profesionalaca.

Uopšteno gledano, indeks mreže SafeJournalists za 2021. godinu bilježi stagnaciju ili pad u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora i Srbija bilježe veće ili manje padove kod mjerenih indikatora, dok Hrvatska i Sjeverna Makedonija mjere blagi porast.

Generalno pravno i organizaciono okruženje u kojem novinari rade i dalje predstavlja veliki problem koji se teško rješava i poboljšava, pa na taj način i ne dozvoljava bilo kakav veći napredak. Postoje ozbiljni propusti oko shvatanja ključnih krivičnih djela. Opšti trend alternativnih mehanizama koji povezuju javna tužilaštva, policiju i novinare u radne grupe i komisije pokušava da prevaziđe barijere u primjeni propisa i ozbiljne nedostatke u praksi - stoji u saopćenju.

Ocjenjuje se kako zvaničnici i dalje rijetko osuđuju napade, a veoma često su i sami vinovnici ili stvaraju okruženje u kojem se novinari veoma lako targetiraju.

Online verbalne prijetnje i zastrašivanja su postala realnost, a njihov broj se povećava. Raduje manji broj fizičkih napada i generalni pad broja slučajeva na štetu novinara, ali dodatno brine ozbiljnost prijetnji koje se izriču i činjenica da procesuiranje i izrečene sankcije i dalje nemaju odvraćajući efekat. Novinari kao branitelji ljudskih prava i dalje ostaju na vjetrometini napada kako predstavnika vlasti, tako i ekstemnih grupa i pojedinaca - poručili su u saopćenju.

Indeks sigurnosti novinara zapadnog Balkana je mehanizam koji mjeri i prati promjene u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima koje imaju direktan ili indirektan uticaj na sigurnost novinara i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju.

FENA