Istodobno je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa utvrđeno pravo na korištenje službenih vozila za specijalizirane namjene.        Foto: AA

Na prijedlog predsjedateljice Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici zadužilo je Agenciju za sigurnost hrane BiH da pripremi i dostavi informaciju o sigurnosti mineralnih voda i gaziranih napitaka na tržištu Bosne i Hercegovine, nakon pojedinačnih slučajeva trovanja u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje su s tržišta povučeni određeni proizvodi.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usmeno upoznato kako je Agencija za sigurnost hrane BiH zatražila od nadležnih inspekcijskih tijela pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.

Na sjednici je utvrđen prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), kojim se jača bilateralna suradnja i omogućava međusobno priznavanje vozačkih dozvola.

Na taj način građanima Bosne i Hercegovine koji zakonito borave na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će omogućena zamjena vozačke dozvole bez polaganja vozačkog ispita, kao i građanima UAE-a koji zakonito borave u BiH. Radi se o vozačkim dozvolama koje su svrstane u ‘B’ kategoriju u BiH i ‘laku kategoriju’ u UAE-u.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo Informaciju o potrebi izgradnje objekta sjedišta Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA BiH).

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine će u suradnji sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH izraditi idejni projekt objekta, procjenu potrebnih financijskih sredstava i definirati rokove za njegovu realizaciju te će Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog odluke na razmatranje.

Na taj način bi se trajno riješio problem smještaja OSA-e BiH, uz ispunjavanje međunarodnih i standarda propisanih Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Podsjećamo da je još 2006. godine za potrebe izgradnje sjedišta OSA-e BiH kupljena parcela i postojeći objekt u ul. Adema Buće u Sarajevu (upravne zgrade poduzeća „Zrak), koji su uknjiženi na državu Bosnu i Hercegovinu, ali izgradnja nije realizirana zbog nedostatka sredstava.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je u novom tekstu Plan aktivnosti Programa ekonomskih reformi BiH (PER BiH) 2024-2026. godine.

Na znanje su primljeni odgovarajući prijevodi dokumenata (Zajednički zaključci ekonomskog i financijskog dijaloga između EU-a i Zapadnog Balkana i Turkiye, Procjena Europske komisije na Program ekonomskih reformi BiH 2023. – 2025. i Smjernice Europske komisije za izradu programa ekonomskih reformi 2024. – 2026. Zapadnog Balkana i Turkiye), koji su važni kao prilozi za izradu PER-a BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinator za Program ekonomskih reformi za 2024. - 2026. godinu na razini BiH, dužna je u suradnji s entitetskim koordinatorima i državnim ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, komunikacija i prometa, civilnih poslova, financija i trezora i Direkcijom za europske integracije, a po potrebi i ostalim institucijama Vijeća ministara BiH, provesti Plan aktivnosti sukladno prilozima te pripremiti program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2024. – 2026. godinu, u zadanim rokovima.

Prema ovom planu, Program ekonomskih reformi BiH trebao bi biti dostavljen Europskoj komisiji polovicom siječnja sljedeće godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, uz korekcije na sjednici.

Osim utvrđivanja osnovice za dosadašnja 53 diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine, Odlukom se uvode osnovice za još 10 DKP-a BiH koja su u fazi formiranja.

Prijedlog osnovice za obračun plaća u DKP-ima BiH za 2023. godinu urađen je na bazi podataka Međunarodne komisije Ujedinjenih naroda za državnu službu i uključuje, među ostalim, objavljene UN-ove indekse o troškovima života i stanovanja za prosinac 2022. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o korištenju telefona.

Na taj način se Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) omogućava nabava mobilnih uređaja od operatora za 1 KМ kako bi se omogućilo određenim zaposlenicima pristupanje jedinstvenoj mreži, koja omogućava komuniciranje bez dodatnih troškova, a radi ostvarivanja financijskih ušteda.

Podsjećamo da je ranije Pravilnikom o korištenju telefona onemogućena nabava mobilnih uređaja u institucijama BiH, a ograničenja su uvedena i propisivanjem maksimalnih iznosa u korištenju telefona kao i sužavanjem liste korisnika mobilne telefonije.

Na sjednici je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je pripremilo Ministarstvo financija i trezora BiH, uz određene korekcije na sjednici.

Izmjenama i dopunama Regulatornom odboru željeznica BiH odobrena je nabava jednog vozila srednje klase, umjesto vozila niže klase, kako je to bilo predviđeno ranijim pravilnikom.

Istodobno je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa utvrđeno pravo na korištenje službenih vozila za specijalizirane namjene, za potrebe inspektorata po uzoru na druge institucije koje vrše inspekcijski nadzor.

TRT Balkan / agencije