Predsjednik Asocijacije Adil Kulenović istakao je da “Krug 99“ i prethodne godine ustrajao u povećanju aktivnosti organizacije i ostvarivanju vlastite uloge na poticanje kulture dijaloga i angažiranosti intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i inostranstva.             Foto: AA

Iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“ poručili su da nastavljaju djelovati svojim jasnim putem i na temama koje nameće politička realnost te da je šutnja mislećih ljudi u ovim teškim vremenima nemoralna.

Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“ održala je godišnju press konferenciju na kojoj su izložene aktivnosti iz prethodne godine i najavljeni pravci djelovanja u 2024. godini.

Predsjednik Asocijacije Adil Kulenović istakao je da “Krug 99“ i prethodne godine ustrajao u povećanju aktivnosti organizacije i ostvarivanju vlastite uloge na poticanje kulture dijaloga i angažiranosti intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i inostranstva.

Ističući kako je “Krug 99“ u 2023. godini organizirao 48 događaja, uključujući sesije, promocije knjiga, okrugle stolove, svečanu akademiju, proteste građana te dodatno i 46 press konferencija.

On je kazao i da sesijama Asocijacije godišnje prisustvuje oko 1.200 učesnika, a da stalno raste i broj pratilaca “Kruga 99“ na društvenih mrežama.

“Sudeći po postepenim promjenama narativa u javnom prostoru i prihvatanju ili odbijanju semantike građanskog društva i države, moderne bosanske nacije, ipak je decenijsko zalaganje na tim ključnim pitanjima dobivalo podršku javnosti i rekao bih bilo politički znak za jasnu diferenciju između snaga destrukcije i demokratske tranzicije moderne i stabilne Bosne i Hercegovine“, kazao je Kulenović.

Podsjetivši da je krajem oktobra održana osnivačka skupština foruma mladih Asocijacije “Kruga 99“, Kulenović je istakao da je važno reći da je ta podružnica i nastala inicijativnom mladih ljudi.

“Profilaciju tema u protekloj godini nametale su činjenice bosanskohercegovačke stvarnosti, domaćih i internacionalnih realpolitičkih okolnosti, frontalni nasrtaj na postojeći ustavni poredak, državnu imovinu, sve elemente suvereniteta i mira, ali i političku nezavisnost i integritet“, rekao je Kulenović.

Poručio je da izraz “izraelizacija“ sve više ulazi u sociološke i politološke rječnike da bi se opisao scenarij kada neko prisvaja ono što pripada drugima, te je dodao da takva prijetnja i dalje postoji u Bosni i Hercegovini i da i dalje dolazi iz susjednih Hrvatske i Srbije.

“Zbog toga će naša pažnja, intelektualna i moralna angažiranost će biti usmjerene na najvažnija politička pitanja sigurnosti građana, spremnosti za odbranu u funkciji mira, dosezanja prirodnog cilja ravnopravnosti Bosne i Hercegovine u regionalnim i internacionalnim relacijama, ostvarivanja statusa suverene nacije, ravnopravnih građana, očekivanog očitovanja Evropskog suda za ljudska prava po standardima zapadnih vrijednosti i implementaciji sudskih odluka“, rekao je Kulenović.

Dodao je da će posebno senzibilni biti u suprotstavljanju ideološkim podvalama u tumačenju modela konsocijacije.

“Naš put je jasan. Šutnja mislećih ljudi u ovim teškim vremenima je nemoralna“, zaključio je Kulenović.

Najvažniji događaj godine: Presuda u slučaju Kovačević Vs BiH

Član Asocijacije profesor Senadin Lavić je u svom obraćanju upozorio da je i protekla godina prošle u znaku “otvorenog iredentizma velikosrpske politike u Bosni i Hercegovini“ te je dodao da ta politika služi ideji takozvanog “srpskog sveta“ i da je najnovije pakovanje stare ideje o “Velikoj Srbiji“.

Ističući da se nad građanima i državom nadvila banalnost nacionalizma i mržnje, Lavić je kazao da je nastavljeno i podmuklo podmetanje konsocijacije kao političkog modela, kako smatra Lavić, kojim se održava aparthejd manjine nad većinom.

“Na djelu je plansko devastiranje institucija države i pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, ustavne demokracije, vladavine prava, pluralnog, sekularnog društva, smisla obrazovanja mladih ljudi i pokušaj da se sistem preda u ruke dvojice ili trojice vođa kao svemogućih vladara. To je pokušaj ostvarenja modela konsocijacije kakav nam preporučuje Mirjana Kasapović i HDZ“, kazao je Lavić.

Ističući da se građanima nudi jeftina industrija zabave kao utjeha za nesigurnost izgubljeni mir, Lavić je kazao da turbofolk kultura odgovara dobu etnofašizma, ekspanzivnog nacionalizma, manipulacije etničko-religijskim grupama, dobu ratova i slijepog slijeđenja vođa.

“Najvažniji događaj u prošloj godini bila je presuda u predmetu dr. Kovačević vs BiH kojom se osigurava ravnopravnost svih građana BiH i otvara prostor potpune demokratije. Naravno, na ovu važnu presudu suda u Strazburu reagirali su etnonacionalisti i skriveni konzervativni demokršćani“, kazao je Lavić.

Lavić je upozorio da se genocid u Bosni i Hercegovini nastavlja drugim sredstvima i da je na sceni prihogenocid koji slijedi nakon fizičkog genocida.

Izmišljeni pojmovi legitimnog zastupanja i jednakopravnosti naroda

Član Predsjedništva Asocijacije Hazim Bašić istakao je da je najvažniji cilj BiH integracija u Evropsku uniju i NATO i da bi zato političke elite u BiH u predstojećoj godini trebale djelovati u dva pravda.

“Prvi pravac je jačanje institucija BiH. Potebno je imati takve institucije koje mogu iznijeti teret evropskih integracija, a posebno se to odnosi na institucije koje treba da osiguraju pravnu državu, dakle na sudove i tužilaštva. Svjedoci smo kontinuiranih udara na te institucije. Drugi pravac djelovanje je uvođenje novog narativa u politici ili novog općedruštvenog narativa, a to je narativ u kojem građanima treba ukazati da postojeći nametnuti koncept konstituentnosti naroda jeste ključna prepreka za ulazak BiH u Evropsku uniju“, kazao je Bašić.

Bašić je kazao da su pojmovi “legitimnog zastupanja“ i jednakopravnosti naroda“ izmišljeni i nepoznati u modernoj demokratskoj praksi.

Naglasio je važnost implementacije svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, a akcentom na presudu u slučaju Kovačević.

“Nažalost, svojim intervencijama u dva navrata, visoki predstavnik u BiH je napravio krupan korak unazad, zaustavio je demokratski razvoj BiH, nanio veliku štetu državi, koju ćemo svi tek da osjetimo u godinama koje dolaze. Zaustavio je narativ vezan za građansku državu“, kaza

Vladavina prava moguća je samo u demokratskom društvu

Član Asocijacije David Pettigrew istakao je da je važno da se Bosna i Hercegovina prepozna kao društvo koje je pretrpjelo genocid i međunarodnu agresiju Hrvatske i Srbije.

“Društvu koje je pretrpjelo takvu agresiju hitno su potrebne inicijative tranzicijske pravde koje bi obnovile vladavinu prava zajedno s funkcionalnom demokratijom kako bi se spriječilo ponavljanje zločina. Bivši visoki predstavnik Inzko je razumijevajući hitnost situacije proveo zakon protiv poricanja genocida i protiv veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Ipak, rukovodstvo entiteta Republika Srpska redovito negira genocid i druge ratne zločine i veliča one koji su predvodili činjenje ovih zločina. Slave “Dan Republike Srpske”, proslavu entiteta stvorenog kroz genocide i druge ratne zločine, i tvrde da je došlo vrijeme za secesiju. Poricanje genocida, govor mržnje i prijetnje secesijom su osmišljeni da podstaknu progon i nasilje I ponovno traumatiziranje preživjelih. Takve namjere treba osuditi i procesuirati prema Krivičnom zakonu BiH“, poručio je Pettigrew.

Naglasio je da vladavina prava može zaživjeti samo u demokratskom društvu koje poštuje ljudska prava.

Bosna nije mogla funkcionirati kao demokracija zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma i kasnijih događaja koji su zarobili glasanje po etničkoj i entitetskoj liniji. Da bi se krenulo ka demokratiji, Ustav BiH bi trebao biti reformisan u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić-Finci, Zornić i Kovačević. Ovi slučajevi čine okvir za demokraciju vođenu ljudskim pravima u kojoj svaki građanin ima pravo da se kandiduje za funkciju i da glasa za kandidata po svom izboru“, rekao je Pettigrew.

Upozorio je da međunarodna zajednica više ne smije ignorirati pravo na obilježavanje sjećanja za preživjele žrtve genocidnih ratnih zločina niti ignorisati presude Evropskog suda za ljudska prava jer se, kako je kazao, time samo popušta nacionalistima koji imaju koristi od kršenja ljudskih prava i antidemokratskih principa.

“Takvo nedjelovanje podstaklo je govor mržnje protiv muslimana i prijetnje odcijepljenjem, kao i viziju ujedinjenja svih Srba u srpskom svijetu. Milorad Dodik je tek nedavno zaprijetio da je secesija neminovna, a da je građanska država muslimanska obmana. Uz ovu rasističku primjedbu Dodik je dodao da su samo Srbi sposobni da naprave državu. Nesprečavanje Dana Republike Srpske i zaustavljanje takvog govora mržnje samo su dva primjera posljedica popuštanja etnonacionalističkim ciljevima na štetu demokratije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je za akciju kako bi se osigurala ljudska prava i demokratska budućnost u Bosni i Hercegovini“, zaključio je Pettigrew.

TRT Balkan / agencije