U istraživanju je učestvovalo 1.705 učitelja, 3.706 učenika petih te 3.866 učenika sedmih razreda iz 84 osnovne škole u Hrvatskoj.         Foto: Getty Images

Učitelji svih regija u Hrvatskoj dominantno podržavaju zabranu korištenja mobitela u školama, dok učenički odgovori ukazuju na raznolikost stavova, pri čemu su stariji učenici kritičniji prema ograničavanju, pokazuju rezultati istraživanja Instituta za društvena istraživanja.

Među učiteljima, koji više od 85 posto izrazito podržavaju ili podržavaju ideju zabrane korištenja mobitela, učitelji predmetne nastave u nešto većoj mjeri izrazito podržavaju zabranu (37,2 posto) u poređenju s učiteljima razredne nastave (30,5 posto), pokazuje istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu provedeno u maju i junu 2022. godine.

Nisu uočene spolne razlike u učestalosti pojedinih odgovora.

U istraživanju je učestvovalo 1.705 učitelja, 3.706 učenika petih te 3.866 učenika sedmih razreda iz 84 osnovne škole u Hrvatskoj, a rezultati su prikazani u izvještaju "Zabrane? - Korištenje mobitela u osnovnim školama Republike Hrvatske iz učiteljske i učeničke perspektive".

Učitelji u Dalmaciji (40 posto), Istri i Primorju (39,3 posto) i zagrebačkoj regiji (38 posto) prednjače u izrazitom podržavanju zabrane korištenja mobitela u školama. Riječ je o malim razlikama, jer rezultati pokazuju da učitelji svih regija u Hrvatskoj (sjeverozapad, Istra i Primorje, Slavonija, Dalmacija, zagrebačka regija te centralna Hrvatska) dominantno podržavaju zabranu.

Najviše se izrazito protive ili protive zabrani u Slavoniji (19,8 posto), a najviše se izrazito protive zabrani u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (4,4 posto).

Učitelji Tjelesne i zdravstvene kulture (46,6 posto) i Informatike (45,4 posto) u nešto većoj mjeri izrazito podržavaju zabranu korištenja mobitela u školama.

Mlađi učenici podijeljeni, značajan dio onih koji zagovaraju zabranu

Učenici petih razreda podijeljeni su kada je riječ o zabrani korištenja mobitela u školama (47,4 posto se izrazito protivi ili protivi zabrani, dok 52,6 posto učenika podržava ili izrazito podržava zabranu).

U sedmom razredu se učenici većinski protive ili izrazito protive zabrani (68,9 posto), dok nešto manje od trećine učenika sedmih razreda podržava ili izrazito podržava zabranu korištenja mobitela u školama.

Kod učenika petih i sedmih razreda nisu uočene spolne razlike u odgovorima, kao ni razlike ovisno o školskom uspjehu učenika, stoji u izvještaju.

Rezultati pokazuju da je u obje generacije broj učenika koji podržava ili ne podržava zabranu korištenja mobitela u školama podjednak u svim regijama.

Analizirane su i razlike u odgovorima učenika ovisno o obrazovnom statusu roditelja (oca), a rezultati pokazuju da nema statistički značajne razlike u podržavanju, odnosno protivljenju zabrani korištenja mobitela u školama ovisno o obrazovnom statusu oca ni kod učenika petih ni sedmih razreda.

Podaci učenika sedmih razreda ukazuju da se oni dominantno protive ili izrazito protive zabrani korištenja mobitela u školama, neovisno o tome je li im otac završio osnovnu, srednju ili višu školu/fakultet.

HINA