Sve angažirane operativne snage sustava civilne zaštite su na terenu, a u pripravnosti su i dodatne snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.         Foto: HINA

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka, potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Sve angažirane operativne snage sustava civilne zaštite su na terenu, a u pripravnosti su i dodatne snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.

U Koprivničko-križevačkoj županiji, državna cesta D41 otvorena je za promet uz prometnu signalizaciju.

Na području vikend naselja Šoderica započela je sanacija električnih i vodovodnih vodova kako bi se poplavljena područja u što kraćem roku opskrbila električnom energijom i pitkom vodom.

U Virovitičko-podravskoj županiji, na području općina Sopje i Gradina prati se situacija te se pripremaju vreće s pijeskom i obilaze kritična područja.

Na području općine Pitomača kod naselja Križnica izrađeni su zečji nasipi na tri mjesta te je zabilježeno oštećenje lokalnog puta i ceste.

Polja prije naselja Križnica su poplavljena, ali voda nije ugrozila naselje.

Iz smjera Križnice se ne može prijeći most te se mještane prevozi čamcima, dok je iz smjera Pitomače most otvoren, a koriste ga isključivo mještani.

Na terenu se i dalje aktivno prati situacija oko prolaska vodenog vala rijeke Drave.

Osječko-baranjska: Provedene pripremne mjere, vodeni val u porastu

Ravnateljstvo ističe kako su, prema informaciji Hrvatskih voda, na području Osječko-baranjske županije provedene sve pripremne mjere, a vodeni val koji ide nizvodno od Virovitičko-podravske županije je u porastu.

Na terenu ima nešto procjeđivanja, a sve operativne snage sustava civilne zaštite su na terenu.

U Podravskoj Moslavini i dalje se provodi ispumpavanje podzemnih voda te su nabavljene dodatne dvije crpke, dok je u općini Viljevo provedeno slaganje nasipa u dužini od 80 metara, a ustav na odušnom kanalu Karašica - Drava zaustavlja vodeni val.

Na području Donjeg Miholjca bile su aktivirane vatrogasne operativne snage na punjenju vreća s pijeskom i postavljanju na nasipu Hobođ-Zbara.

Kod ribnjaka Đurađu i Podgajci došlo je do plavljenja, ali nema opasnosti za kuće.

U Belišću je voda došla do Ribičkog doma i objekata udruge Zvono, kao i do vikendica ispod groblja.

U vikend naselju ima još ljudi koji će ostati u kućama te će ih se danas tijekom dana obilaziti čamcima.

Kod vodocrpne stanice Hidrobel izgrađen je nasip radi zaštite vodocrpilišta od zaobalnih voda.

U općinama Valpovo, Petrijevci i Bilje provodi se nadziranje nasipa i kritičnih točaka i u pripravnosti su operativne snage sustava civilne zaštite.

TRT Balkan / agencije