U slučaju potrebe za mobitelom dozvolu za korištenje daju nastavnik ili stručna služba.      Foto: Pixabay

Ravnatelj Osnovne škole Gripe-Lokve i predsjednik aktiva ravnatelja Davor Šimić rekao je Hini da su neke škole već počele primjenjivati tu odluku, a škole koje nisu moraju sazvati stručna tijela škole, odnosno Učiteljsko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja. Kaže da većina škola već ima tu odredbu, ali ona nije precizirana pa se u praksi ne provodi.

"Reakcija učenika u školama u kojima se odluka počela provoditi je dobra, kao i reakcije roditelja. Roditelj mora doći u školu po uređaj ako ga dijete neovlašteno koristi tijekom nastave i školskog odmora. Za sada nema nikakvih problema", kazao je Šimić.

Objasnio je da su se na aktivu ravnatelja usuglasili da učenici ne koriste mobilne uređaje u školi. Ističe da se time ništa ne zabranjuju već djecu uče poštivanju pravila - mobitele mogu nositi sa sobom, ali ih ne smiju koristiti kada počinje nastava, uključujući i odmore, već uređaj mora biti u školskoj torbi.

U slučaju potrebe za mobitelom dozvolu za korištenje daju nastavnik ili stručna služba, a to se ne odnosi na djecu koja zbog zdravstvenih problema moraju imati uključen mobitel, primjerice djeca dijabetičari koji moraju mjeriti glukozu u krvi.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Splita Mario Negotić pozdravlja takvu jednoglasnu odluku ravnatelja i smatra je "punim pogotkom".

HINA