Zakon propisuje i da autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela, a osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden.             Foto: Reuters

"Riječ je o piratiziranju novinskih tekstova, fotografija, radio i TV priloga i izravnom kršenju autorskih prava novinara. Autori imaju pravo biti potpisani kada se u drugim medijima ili na društvenim mrežama prenosi djelo koje su stvorili", naglašavaju u DZNAP-u.

Dodaju i kako su, uz ime novinara ili novinarke koji su autorsko djelo stvorili, svi koji prenose tekstove, fotografije i priloge dužni navesti i ime nakladnika koji je to autorsko djelo objavio. Pritom naglašavaju da novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima donesen krajem 2021. propisuje da su novinarska djela, kao što su članci, fotografije i audiovizualni prilozi – autorska djela te da autorsko pravo pripada, po svojoj naravi, fizičkoj osobi koja stvori autorsko djelo.

Osim toga, zakon propisuje i da autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela, a osoba koja javno koristi autorsko djelo dužna je pri svakom korištenju naznačiti autora, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden, ili ako način pojedinog javnog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora.

U DZNAP-u podsjećaju i na odredbu da će se od 5000 do 50.000 kuna kazniti pravna osoba ako bez navođenja autora, osim ako je autor u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden ili ako način javnog korištenja onemogućava navođenje autora, javno koristi autorsko djelo te ako bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava ili organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava umnoži autorsko djelo radi daljnjeg distribuiranja.

Zakon dopušta da se bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade prenijeti može jedino pojedini ulomak autorskog djela (citat) i to radi znanstvenog istraživanja, nastave, kritike, polemike, recenzije, osvrta i slično. I u tom slučaju onaj koji prenosi dužan je naznačiti izvor i ime autora, ističu u DZNAP-u.

"Potpisati autora ili autoricu novinarskog teksta, fotografije ili priloga nije tako teško, a izbjegavaju se i moguće sudske tužbe. Autori ulažu veliki trud pri pisanju i snimanju, najmanje što zauzvrat trebaju dobiti je da ih se pošteno i primjereno potpiše", zaključuju u DZNAP-u. Stoga, pozivaju i nakladnike koji prenose autorska djela od drugih medija, da osim tog medija potpisuju i autore novinarskog autorskog djela.

HINA