Velik broj slučajeva diskriminacije u Hrvatskoj još uvijek se ne prijavljuje.     Foto: AA

U Kući Europe predstavljeno je istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u Hrvatskoj koje pokazuje da su i dalje najdiskriminiraniji Romi, ali i svi građani u sferi rada i zapošljavanja.

Rezultati i trendovi istraživanja pokazuju da se, unatoč relativno brojnim procesima pred sudskim i drugim državnim tijelima, velik broj slučajeva diskriminacije u Hrvatskoj još uvijek ne prijavljuje.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter navela je kako istraživanje da hrvatsko društvo po pitanju diskriminacije, predrasuda i stereotipa u određenoj mjeri napreduje.

“Ljudi su svjesniji da diskriminacija postoji i spremniji o tome govoriti. Kod ispitanika u percepciji su najdiskriminiraniji Romi, a najčešći povod za diskriminaciju su rasno ili etničko podrijetlo. Rad i zapošljavanje su područje života u kojem se ljudi osjećaju najdiskriminiraniji, što je višegodišnji kontinuitet”, izjavila je Einwalter.

Snježana Vasiljević, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i posebna savjetnica potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, navela je kako istraživanje pokazuje da su građani sve svjesniji raznih oblika diskriminacije, na što upućuje sve veći broj prijava ovih slučajeva, kako državnim tijelima, tako i nevladinim organizacijama.

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja pozvao je sve građane Hrvatske da više prijavljuju diskriminaciju koju primjećuju kako bi se njezini oblici suzbili.
Ako ste diskriminirani po bilo kojoj osnovi, trebate imati hrabrosti da to kažete, zaključio je Jokić.

TRT Balkan / agencije