Prema podacima UNICEF- a u Hrvatskoj gotovo 50 tisuća djece i mladih ima problema s mentalnim zdravljem.     Foto: Getty Images

S obzirom na nedostatan broj psihijatara u Hrvatskoj za broj djece koja trebaju pomoć, KBC Split pojačava broj specijalizanata i uvodi nove oblike pomoći, a jedan od njih je i suradnja s Hrvatskom gorskom službom spašavanja čiji potražni psi u toj bolnici imaju ulogu terapeuta. Upravo su oni na radionicama s mladima koji se bore s poremećajima prehrane, anksioznošću, depresijom, suicidom.

Da takav oblik terapije daje dobre rezultate tvrdi dječja i adolescentna psihijatrica Klinike za psihijatriju KBC- a Split dr. Anđela Kovačević. Kaže da je dobra povratna informacija od korisnika koji se uspiju relaksirati. Ističe i kako sve skupa ima i dublju poruku s obzirom na to da je to služba spašavanja ljudi, a postoji puno djece s depresijom, suicidalnošću, samoozljeđivanjem i slično, pa je dobro da vide malo i s druge strane koliko ljudski život vrijedi.

"Ovo je velika općedruštvena korist. Osobno nisam znao da toliko postoji djece s takvim problemima. Čini mi se da je to stvar brzog života, premalo se s tom djecom priča", kazao je Mladen Mužinić Frfa iz HGSS-ove stanice Split koja je i inicijator projekta.

S polaznicima radionica dijele primjere iz prakse, ali i odrađuju vježbe s tri posebna terapeuta, potražna psa, Torom iz Karlovca te Dracom i Zorom iz Ogulina. Kako se projekt bude razvijao, u HGSS-u namjeravaju uključiti sve vodiče s 36 potražnih pasa.

"Bez obzira koliko je situacija komplicirana uvijek se nađe rješenje samo treba biti uporan i treba vjerovati. Bit će mi drago ako su i oni nešto od toga usvojili", istaknuo je Dubravko Butala, instruktor HGSS - stanica Karlovac.

Iz KBC-a Split i HGSS-a tvrde da se će se suradnja i inovativna terapija nastaviti, sve kako bi zajedno pomogli mladima kao jednoj od ranjivijih skupina u društvu. Potražni psi su simboli upornosti i ustrajnosti, a suradnja neka bude inspiracija za pronalaženje novih puteva podrške i brige za naše mlade naraštaje, poručuju.

HINA