U skladu s europskom praksom, studija donosi i preporuke za državne organizacije, škole, izdavače i znanstvenu zajednicu.  Foto: AA

Publikacija "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske" ukazuje na generalno nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u udžbenicima, pogotovo konkretnih osoba, i pokazuje tendenciju ka kolektivnim stereotipima često vezanim za povijest međuetničkog konflikta ili subjugacije, podređenosti, ali i na pozitivne primjere u promicanju interkulturalnosti i multiperspektivnosti.

U Kući Europe predstavljena je publikacija "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske", koja je nastala kao rezultat provedenog istraživanja i analize u svrhu realizacije aktivnosti Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. godine, s ciljem podizanja prava nacionalnih manjina na višu razinu.

Studija se odnosi na analizu vidljivosti, kvantitativnu zastupljenost, nacionalnih manjina i predstavu o njima te kvalitativni kontekst u kojem su predstavljene nacionalne manjine u udžbenicima osnovnih i srednjih škola (gimnazija) u Republici Hrvatskoj, te jesu li usklađene s nacionalnim kurikulumom i kurikulumima relevantnih predmeta.

Analizirani su udžbenici za nastavu na hrvatskom jeziku državnog programa obrazovanja, i to po dva najzastupljenija udžbenika za predmete: Hrvatski jezik, Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, Likovna kultura, Likovna umjetnost, Priroda i društvo, Povijest, Geografija, Etika i Politika i gospodarstvo. Analizirane su romska, srpska, talijanska i u manjem opsegu mađarska manjina.

Analiza ukazuje na generalno nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u udžbenicima, pogotovo konkretnih osoba, i pokazuje tendenciju ka kolektivnim stereotipima često vezanim za povijest međuetničkog konflikta ili subjugacije, ali i na pozitivne primjere u promicanju interkulturalnosti i multiperspektivnosti.

Za zastupljeniji pristup nacionalnim manjinama u školstvu, potrebno je uključivanje i osvješćivanje nastavnika putem stručnih usavršavanja, istaknuto je na predstavljanju analize, s obzirom da ta tema oscilira ovisno o slobodnom pristupu autora udžbenika.

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga istaknula je kako je ova analiza uvod u pravedniju, bolju zastupljenost i prezentaciju nacionalnih manjina na području Hrvatske.

"Nacionalne manjine dale su veliki doprinos multikulturalnosti hrvatskog društva i to moramo isticati, a obrazovanje je početak kojim ćemo naše najmlađe poučavati tko su, što su i u kojoj zemlji žive“, izjavila je Šimpraga.

Dodala je kako se u dijelu javnosti nacionalne manjine prečesto predstavljaju kroz negativne stereotipe, koje pojedini društveni akteri predstavljaju kao društvenu prijetnju, zanemarujući doprinos kojega su pripadnici manjina dali razvoju demokratskog društva Republike Hrvatske.

Voditelj istraživačkog tima za provedbu analize Dejan Stjepanović sa Sveučilišta u Dundeeju iz Ujedinjenog Kraljevstva ocijenio je kako su rezultati ove analize očekivani, sa svim pozitivnim i negativnim aspektima.

"Predstavljanje manjina u udžbenicima može se popraviti, a cilj je smanjiti potencijalni konflikt između učenika različitih etničkih pripadnosti“, rekao je Stjepanović.

Kao primjer naveo je znanstvenika Nikolu Teslu koji ima elemente hrvatskog, srpskog i američkog identiteta, a u skladu s tim njegova ličnost i ostavština imaju svoju prisutnost i u Hrvatskoj, Srbiji i SAD-u.

U skladu s europskom praksom, studija donosi i preporuke za državne organizacije, škole, izdavače i znanstvenu zajednicu.

TRT Balkan / agencije