Zemlje Evropske unije (EU) su 2022. godine uložile oko 69 milijardi eura u potrebna sredstva za pružanje usluga zaštite životne sredine, objavio je Eurostat kasno u srijedu.                        Foto: Reuters Archive

Zemlje Evropske unije (EU) su 2022. godine uložile oko 69 milijardi eura u potrebna sredstva za pružanje usluga zaštite životne sredine, objavio je Eurostat kasno u srijedu.

Novac je uložen u nabavku postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, vozila za transport otpada, kupovinu zemljišta za stvaranje prirodnog rezervata i čistiju opremu za proizvodnju manje zagađujućih emisija.

Prema podacima, najviše novca je uloženo u kanalizaciju (44 posto ukupnog iznosa) i usluge upravljanja otpadom (25,7 posto).

Ostatak sredstava preusmjeren je za zaštitu zraka (10,5 posto), za zaštitu od zračenja i istraživanje i razvoj okoliša zajedno s ostalim aktivnostima zaštite okoliša, uključujući opštu ekološku administraciju i obrazovanje (7,8 posto), za zaštitu tla i podzemnih voda (6 posto), za zaštitu biodiverziteta i krajolika (4,4 posto), a preostalih 1,6 posto za smanjenje buke.

U privatni sektor uloženo je 65 posto ukupnih sredstava od oko 44 milijarde eura, dok su državni i neprofitni sektori dobili preostalih 35 posto.

TRT Balkan / agencije