"Potrebno je vreme da se to dokaže", dodao je Kovčin.        Foto: Reuters

Onkolog Vladimir Kovčin izjavio je u ponedjeljak da tehnologijom mRNA, koja je razvijena tokom razvijanja vakcine protiv kovida, će se iskoristiti da se napravi personalizovana vrsta vakcine protiv različitih vrsta karcinoma.

On je za Tanjug istakao da je poenta da se tom tehnologijom mRNA proizvede lek koji će biti specifičan za određene tumore, za svakog pacijenta ponaosob, sa ciljem da se napravi dovoljan broj stranih proteina nekog tumora na koji će imunski sistem čoveka da odreaguje tako da se izbori sa oboljenjem.

Iako je direktor Moderne najavio vakcine i protiv srčanih i autoimunih oboljenje, Kovčin smatra da nije realno da će u narednih pet godina postojati vakcina protiv svih bolesti jer je tehnologija još nova, a ono što je nepoznato, kako kaže, jeste njena efikasnost i moguća neželjena dejstva.

Napominje da kada se razvija jedan lek koji bi mogao da bude pušten u rutinsku upotrebu i registrovan, najosnovnija stvar je bezbednost pacijenta, za šta je potrebno dosta vremena i kliničkih istraživanja, kako bi se dokazalo da li ona prevazilazi neki rizik od neželjenih dejstava.

Kovčin je kao nepoznato, što se na kraju ispostavilo kao tačno, istakao to da mRNA ipak ulazi u jedro ćelije, što znači da se ne mogu u potpunosti kontrolisati procesi koji se dešavaju u toku sinteze proteina.

"Potrebno je vreme da se to dokaže, a inače mRNA je neka vrsta programa, kao kompujterski program, koji ima zadatak da našim ćelijama da informaciju koje proteine treba da sintetiše, odnosno, kod vakcine za kancer, to su strani proteini koje nosi kancer od određenog bolesnika, njegov genski materijal na neki način, da sintetiše antigene u većoj količini nego što sam tumor ima, da bi podstakao imunski sistem da reaguje na te proteine i na taj način da se bori protiv tumora kod domaćina", objasnio je Kovčin.

TRT Balkan / agencije