Formirana je grupa za ispitivanje podataka prikupljenih o NLO-ima.         Foto: AP

UAP-ovi, koji se često povezuju s letećim tanjirima i vanzemaljcima, pojavili su se u javnom diskursu 1940-ih. Prošle godine formirana je grupa za ispitivanje podataka prikupljenih o NLO-ima iz javnog i privatnog sektora. Okeanograf, astrofizičar, astrobiolog, istraživač i analitičar podataka su među 16-članim tijelom grupe.

Skup je započeo objašnjenjem NASA-ine "naučne perspektive" o UAP-ovima, zatim se prešlo na razgovor o budućim implikacijama i ulogama, predstavljena su neka od prikupljenih zapažanja UAP-a, a na kraju se odgovaralo na pitanja javnosti.

Članovi neovisnog NASA-inog panela koji proučava NLO-e rekli su na svom prvom javnom sastanku da oskudni podaci visoke kvalitete i dugotrajna stigma predstavljaju najveće prepreke razotkrivanju takvih misterija.

Predsjedavajući panela, astrofizičar David Spergel, rekao je da uloga njegovog tima nije bila "riješiti prirodu ovih događaja", već dati NASA-i "mapu puta" za usmjeravanje budućih analiza.

Međutim, najveći izazov koji su članovi panela naveli bio je nedostatak znanstveno pouzdanih metoda za dokumentiranje NLO-a, obično viđenja onoga što izgleda kao objekti koji se kreću na načine koji prkose granicama poznatih tehnologija i zakona prirode.

Temeljni je problem, rekli su, to što se fenomeni o kojima je riječ općenito otkrivaju i snimaju kamerama, senzorima i drugom opremom koja nije dizajnirana ili kalibrirana za tačno promatranje i mjerenje takvih karakteristika.

"Ako bih trebao u jednom retku sažeti ono što osjećam da smo naučili, to je da su nam potrebni podaci visoke kvalitete", rekao je Spergel. "Samo trenutni postojeći podaci i izvještaji očevidaca nisu dovoljni da pruže uvjerljive dokaze o prirodi i porijeklu svakog UAP događaja."

Ovaj panel je prethodio izvještaju koji će objaviti NASA-in nezavisni istraživački tim u narednim sedmicama i pomoći će agenciji da odredi kako koristiti postojeću tehnologiju za procjenu i proučavanje UAP-ovima.

TRT Balkan / agencije