U zemljama Evropske unije mladi napuštaju kuće roditelja sa 26,4 godine.     Foto: Reuters

U zemljama Evropske unije (EU) mladi napuštaju kuće roditelja s 26,4 godine i nalaze svoje domove.

Evropski statistički ured (Eurostat) objavio je podatke za 2022. godinu o prosječnoj starosti mladih ljudi u zemljama EU koji napuštaju domove svojih porodica.

Prema podacima, mladi iz Evrope počinju da žive odvojeno od roditelja u prosjeku s 26,4 godine.

Žene ranije napuštaju porodične kuće od muškaraca.

U Evropi muškarci samostalno počinju da žive u prosjeku s 27,3 godine, a žene s 25,4 godine. Tako da muškarci žive duže s roditeljima od žena.

Finska je zemlja u kojoj mladi odlaze od kuće u najranijoj dobi među zemljama EU. U Finskoj su se mladi u prosjeku odvajali s 21,3 godine.

Nakon Finske slijede Švedska sa 21,4 godine, Danska s 21,7 godina i Estonija s 22,7 godina, dok su mladi u Holandiji s 23 godine izgradili svoje domove, u Francuskoj s 23,4, a u Njemačkoj s 23,8 godina.

U Hrvatskoj djeca od roditelja odlaze u najstarijoj dobi, prosječno s 33,4 godine. U Slovačkoj s 30,8 godina, u Grčkoj s 30,7, Bugarskoj i Španiji s 30,3.

TRT Balkan / agencije