Kina trenutno objavljuje najviše naučnih radova svake godine, a potom slijede SAD i Njemačka.     Foto: AP

Kina trenutno objavljuje najviše naučnih radova svake godine, a potom slijede SAD i Njemačka.

"Kina je jedna od vodećih država u svijetu po količini, ali i po kvalitetu naučnih radova", objavio je Shinichi Kuroki iz Japanske agencije za nauku i tehnologiju.

"Da bi ipak postala istinski globalni lider, Kina će morati nastaviti s proizvodnjom međunarodno priznatih istraživanja."

Analiza je pokazala da Kina proizvodi u prosjeku 407.181 naučnu publikaciju godišnje, nadmašivši 293.434 naučna članka SAD-a, čime čini čak 23,4 posto globalne produkcije u istraživanjima.

Više od 27 posto najcitiranijih radova dolazi iz Kine

Izvještaj NISTP-a također je pokazao da kineska istraživanja čine čak 27,2 posto od prvih jedan posto najčešće citiranih radova u svijetu. Procjene su izvedene iz podataka koje je prikupila analitička kompanija Clarivate i zasnovane su na godišnjem prosjeku između 2018. i 2020.

Američka istraživanja su činila 24,9 posto od prvih jedan posto najčešće spominjanih istraživačkih radova, dok su istraživanja u Velikoj Britaniji bila na trećem mjestu s 5,5 posto.

Nauka o materijalima, hemija, inženjering i matematička istraživanja bile su oblasti u kojima su radovi u Kini najzastupljeniji. Američki istraživači su, međutim, bili aktivniji u oblastima fizike, prirodnih nauka i kliničke medicine.

Izvještaj je objavljen istog dana kada je američki predsjednik Joe Biden odobrio 200 milijardi dolara ulaganja u istraživanje u periodu od deset godina kako bi se povećala konkurentnost američkih naučnih istraživanja u odnosu na Kinu.

Osim toga, rezultati istraživanja objavljenog ranije ove godine pokazali su da je Kina prestigla Evropsku uniju 2015. te SAD 2019. godine u smislu jedan posto najcitiranijih istraživanja "velikog uticaja".

Istraživanja koja se citiraju u više od 99 posto vremena smatraju se "radovima za koje se smatra da su u domenu dobitnika Nobelove nagrade, na samom vrhu nauke", rekla je dr. Caroline Wagner, koautorica studije. "SAD ima tendenciju da kineske radove rangira kao nižeg kvaliteta. Čini se da se to ipak promijenilo."

SAD troši više od Kine na istraživanja i razvoj

Istraživanje je također pokazalo da SAD i dalje troši više od Kine na istraživanja i razvoj kako u korporativnom tako i u akademskom sektoru.

"Kina ima najveći broj istraživača u korporativnom i univerzitetskom sektoru među velikim zemljama", navodi se u istraživanju.

"U korporativnom sektoru Sjedinjene Američke Države i Kina su jedna s drugom i obje pokazuju brzi rast", zaključuje se u izvještaju.

Prema podacima naučnog portala "R&D World’s", SAD u istraživanje i razvoj izdvaja 3,07 posto BDP-a, a Kina 2,10 posto, dok je Izrael u samom vrhu s 4,80 posto.

TRT Balkan / agencije