Uprkos brojnim uspesima i naporima BNV-a, nastava na bosanskom jeziku nije implementirana u svim sredinama gde žive Bošnjaci.     Foto: AA

U školama u Republici Srbiji danas je počela nova školska godina. Prvi septembar bio je povod rukovodstvu Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) da obeleže i sumiraju rezultate desetogodišnje implementacije nastave na maternjem jeziku Bošnjaka u osnovnim i srednjim školama u gradu Novom Pazaru i ostalim opštinama regije Sandžak.

Potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sead Šemsović čestitao je početak nove školske godine. Povodom decenije sprovođenja nastave na bosanskom jeziku u školama u Sandžaku zahvalio se svima koji su učestvovali u tom procesu i dali bilo kakav doprinos.

Kazao je da je ovo blagdan i sretan dan za Bošnjake u Srbiji. Šemsović je ocenio da se interesovanje za nastavu na bosanskom jeziku svake godine povećava, te da je sve više roditelja zainteresovano da decu upiše na nastavu na maternjem jeziku.

“U sistem obrazovanja Republike Srbije bosanski jezik je vraćen 2004/2005. godine kroz izborni predmet bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture. Od 2013/2014. školske godine Bošnjačko nacionalno vijeće ušlo je u proces primene kompletne nastave na bosanskom jeziku. Mi smo od tada za svega četiri školske godine uspeli potpuno zaokružiti obrazovanje na bosanskom jeziku. Potom smo realizovali, sve do danas, određene projekte koji su podrazumevali pospešivanje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku. Uspešno je relizovana mala matura, ove godine po sedmi put imamo realizaciju male mature na bosanskom jeziku za onu decu koja su osnovnu školu završila na svom maternjem jeziku. Realizovana su i dva pilot projekta državne mature na bosanskom jeziku. To je državni projekat koji podrazumeva maturu nakon završene srednje škole, a na bosanskom će se ona polagati kada proces bude okončan i kada krene da se mala matura odvija i na srpskom jeziku“, izjavio je Šemsović.

BNV, navedeno je, radio je svim svojim kapacitetima na pripremi i prevođenju udžbenika koji se koriste u nastavi na bosanskom jeziku.

”Posebno se radilo na udžbenicima za predmete od nacionalnog interesa, tu su predmeti istorija, likovna i muzička kultura, gde su određeni dodaci za ove predmete uspešno sprovedeni i kreirani. Uspeli smo za ovih deset godina da oko 250 udžbenika priredimo ili prevedemo i uvrstimo u nastavu, a kroz institucije i organe BNV-a zadužene za implementaciju nastave na bosanskom jeziku. Važan segment obrazovanja na bosanskom jeziku su i takmičenja. U kontinuitetu imamo takmičenja iz bosanskog jezika na školskom, opštinskom, regionalnom i republičkom nivou. Važno je bilo sprovoditi i stalno dodatno edukovanje nastavnog kadra, bitno je njihovo profesionalno unapređenje i lično usavršavanje. Sa ostalim partnerima, nevladinim organizacijama, realizovali smo niz projekata u cilju promocije i unapređenja nastave na bosanskom jeziku“, rekao je potpredsednik BNV-a.

Uprkos brojnim uspesima i naporima BNV-a, nastava na bosanskom jeziku nije implementirana u svim sredinama gde žive Bošnjaci.

”Gde god je povećan broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku važnu ulogu imale su uprave škola, direktor, pedagog i psiholog. Isto tako, tamo gde se nastava nije implementirala, gde nije formirano niti jedno odeljenje učenika, postoje određenje opstrukcije i osporavanja upravo od strane uprave škola, direktora, pedagoga i psihologa. Sve to iz njima znanih i nekih ličnih razloga. Mnoštvo je pozitivnih primera u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. To su svetli primeri implementacije nastave na bosanskom jeziku. Tu je odlična saradnja sa upravama škola, i deca ostvaruju odlične rezultate. Daleko je teža situacija u Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju. Mi samo u Brodarevu koje je u prijepoljskoj opštini imamo formirano jedno odeljenje u nastavi na bosanskom jeziku. BNV će preduzeti sve mere do ostvarenja prava Bošnjaka u tim sredinama“, istakao je Šemsović.

Zaključeno je da će BNV i u narednom periodu raditi na promociji nastave na bosanskom jeziku sve dok proces upisivanja bošnjačke dece na nastavu na bosankom jeziku ne počne da se sprovodi po automatizmu, a ne kao do sada kada se roditelji opredeljuju da li će dete nastavu pohađati na bosanskom ili srpskom jeziku.

TRT Balkan / agencije