Prosječna bruto zarada u prošlom mjesecu je iznosila 900 eura.     Foto: Reuters

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori, u decembru je, prema podacima Uprave za statistiku (MONSTAT) iznosila 727 eura i bila je 0,8 posto veća u odnosu na novembar.

Prosječna neto zarada u decembru je, u odnosu na isti mjesec 2021. godine, porasla 35,4 odsto.

Prosječna bruto zarada u prošlom mjesecu je iznosila 900 eura.

Prosječne neto zarade u decembru su, u odnosu na novembar, porasle u sektorima snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,8 posto, državna uprava i odbrana 2,4 posto, usluge smještaja i ishrane 2,2 posto.

Pad prosječne neto zarade u decembru je, u odnosu na novembar, zabilježen u sektorima vađenje ruda i kamena 2,8 posto, prerađivačka industrija i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti po 1,7 posto.

TRT Balkan / agencije