Razgovarano je o izazovima koje proces finansiranja sudova donosi.     Foto: VSTV

Tokom konferencije razgovarano je o izazovima koje proces finansiranja sudova donosi, saznanjima i preporukama Regionalnog projekta Misije OSCE-a BiH u čijem fokusu su predmeti organiziranog kriminala i korupcije, nužnosti unapređenja sudske zaštite žrtava nasilja u porodici, izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija i članova VSTV-a BiH, te smjernicama za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima, saopćeno je iz VSTV-a.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija je, u svom uvodnom obraćanju, govorio o izazovima sa kojima se VSTV BiH, ali i pravosuđe u cjelini suočava, a koji se, između ostalog, tiču nemogućnosti implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH u dijelu koji se odnosi na funkcionalnost Odjela za provođenje postupka po izvještajima.

Danas kada je fokus javnosti u velikoj mjeri na pravosudnom sistemu i kad se u pravosuđu traži primarni krivac za različite društvene pojave, naša je obaveza da, prije svega, budemo profesionalci i da iz tog profesionalizma crpimo kredibilitet da ukažemo na ponekad nepravedan odnos prema pravosudnoj zajednici - kazao je Lagumdžija, osvrnuvši se generalno na rad pravosuđa u BiH.

S tim u vezi, podcrtao je važnu ulogu rukovodilaca pravosudnih institucija koja je ključna u čitavom procesu primjene strateških odluka i politika na nivou svakog suda, a u konačnici i na nivou svakog nosioca pravosudne funkcije.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brian Aggeler je u svom uvodom obraćanju, između ostalog, govorio o potrebi usvajanja i intenzivne primjene u praksi strateških dokumenata od strane VSTV-a i rukovodilaca pravosudnih institucija.

Sada je vrijeme kada treba još više preuzeti odgovornost za napredak u oblastima kao što su unapređenje transparentnosti, unapređenje praksi vođenja suđenja, osiguranje dovoljnog osoblja i stručnosti za rješavanje predmeta organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje praksi upravljanja radom, unapređenje individualiziranih i srazmjernih kazni, te zaplijena i konfiskacija protupravno stečene imovinske koristi - kazao je.

Dodao je da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti da pruža podršku nosiocima pravosudnih funkcija širom BiH u njihovim nastojanjima da podrže vladavinu prava uz istovremenu zaštitu osnovnih ljudskih prava i dostojanstva svih građana koji žive u BiH.

Ispred Ureda Evropske unije u BiH, skupu se obratio Alfredo Strippoli, šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, koji je istakao napredak ostvaren u posljednjih godinu dana, kada su usvojene važne reforme koje su dovele do odluke da se otvore pregovori sa BiH. Naznačio je i da još mnogo treba uraditi da bi reforme rezultirale vidljivim promjenama za građane BiH.

- Iako usvajanje reformi u velikoj mjeri ovisi o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, pravosuđe, posebno predsjednici sudova, imaju važnu ulogu da osiguraju da ove reforme prerastu u konkretne promjene za građane te se nadam se da ćete to imati u vidu prilikom diskusija o važnim temama današnje konferencije: transparentnost, rješavanje predmeta organiziranog kriminala i korupcije i nasilja u porodici - istakao je Strippoli i dodao da će "Evropska unija nastaviti da pruža podršku vašim nastojanjima kao rukovodilaca u pravosuđu da realizirate reforme koje unaprijeđuju vladavinu prava“.

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić govorio je o aktivnostima koje su urađene u proteklom periodu, u kontekstu tema konferencije, koje su kontinuirano na dnevnom redu VSTV-a BiH i odnose se na inicijative koje je, između ostalog, u okviru međunarodne saradnje, provodio i provodi Sekretarijat VSTV-a BiH.

FENA