U informaciji napominju da su uslovi za rad izuzetno teški.            Foto: AA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, upoznala sa informacijom Federalne uprave civilne zaštite o upućivanju Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tim) u Republiku Turkiye radi hitnog spašavanja unesrećenih u zemljotresima.

Federalna uprava civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite zaduženi su da, u skladu sa zaključkom Vlade FBiH od 6. februara, nastave aktivnosti na pružanju pomoći u područjima pogođenim zemljotresima u Turkiye i Siriji.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da Federalnom ministarstvu finansija sukcesivno dostavlja zahtjeve za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije za 2023. godinu za finansiranje troškova angažovanja specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja.

U informaciji je navedeno da je Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina (USAR tim) od 42 pripadnika upućena 7. i 8. februara iz FBiH u Turkiye.

Dodaje se i da je Federalna uprava civilne zaštite hitno provela sve potrebne procedure za prelazak državnih granica i 7. februara uputila kopnenim putem dio jedinice od 25 pripadnika obučenih i osposobljenih za spašavanje iz ruševina sa 11 vozila, te kompletnom spasilačkom opremom, kao i dva potražna psa.

Ostatak tima od 17 pripadnika USAR tima, također s dva potražna psa i ličnom spasilačkom opremom, upućen je 8. februara zračnim putem s Međunarodnog aerodroma Sarajevo u Turkiye. Odmah po dolasku USAR tima 9. februara u Hatay, na jugoistoku Turkiye, deset pripadnika jedinice upućeno je na zadatak raščišćavanja ruševine višespratnice koju je trebalo hitno pretražiti.

Drugi dio ekipe radio je na formiranju kampa i organiziranju prihvata ostatka jedinice koja je u Hatay stigla 10. februara. USAR tim radi neprekidno 24 sata dnevno u smjenama i raspoređeni su na zadatke koje dobijaju od Ureda za prirodne katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turkiye.

Ovaj tim i u narednim danima nastavio je s radovima na čišćenju i pretraživanju višespratnice, a uz upotrebu mašina kojima raspolažu i angažovanjem potražnih pasa. Također je uručio donaciju AFAD-u od 15 šatora za potrebe zbrinjavanja ugroženog stanovništva koje je ostalo bez domova.

Jedinica je na zahtjev AFAD-a formirala i tim od pet spasilaca za takozvanu brzu pretragu, a koji je uz pomoć pasa tragača i endoskopskih kamera nastavio pretraživanje za preživjelim osobama u ruševinama.

Sve aktivnosti na provođenju zadataka izvršene su u koordinaciji sa oficirom za vezu AFAD-a koji je dodijeljen USAR timu. U informaciji napominju da su uslovi za rad izuzetno teški, s obzirom da se radi o nezapamćenoj katastrofi u kojoj se pripadnici jedinice susreću s veoma potresnim scenama tokom svakodnevnog izvlačenja žrtava zemljotresa.

Također, suočavaju se i s novim podrhtavanjima tla, te se akcije spašavanja moraju prekidati dok se tlo ne smiri.

U funkciji Federalne službe za zaštitu i spašavanje nalaze se i članovi Gorske službe spašavanja FBiH, te u informaciji navode da su ukupno 72 člana ove službe i dva potražna psa upućeni u Turkiye 8. i 12. februara.

Pored upućivanja spasilačkih timova, Vlada FBiH je u sklopu aktivnosti pružanja pomoći nastradalima u razornom zemljotresu putem Federalne direkcije robnih rezervi i uz koordinaciju FUCZ-a poslala u pogođena područja zimske šatore i vreće za spavanje.

Izdvojenu pomoć za Turkiye već je prihvatio AFAD koji je dalje rasporedio, prema prioritetima, u najugroženija područja.

Također, pomoć za područje Sirije upućena je putem Humanitarne organizacije Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS i organizacije IHH.

TRT Balkan / agencije