Svrha radionice je da se podeli kolektivno iskustvo i ekspertiza organizacija civilnog društva i institucija.     Foto: AA

U organizaciji Pokreta "FOL" se održava jednodnevna Regionalna radionica o Strategiji za borbu protiv korupcije u okviru projekta "Efikasna borba protiv korupcije".

Svrha radionice je da se podeli kolektivno iskustvo i ekspertiza organizacija civilnog društva i institucija iz regiona Zapadnog Balkana, uključujući Kosovo, Severnu Makedoniju, Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Učesnici iz BIH uključeni su virtuelno.

Direktor Kosovske agencije za prevenciju korupcije Yll Buleshkaj rekao je da je ova radionica organizovana u pravo vreme, jer je Kosovo u procesu izrade Nacionalne strategije za korupciju. On je ocenio da je korupcija univerzalni izazov koji pogađa sve oblasti društva. Naglasio je da dok se brzim razvojem tehnologije novac može prebaciti jednim klikom, Balkan i dalje ima klasičnijih problema. Buleshkaj je kazao da se zemlje Zapadnog Balkana moraju predano posvetiti ispunjavanju ciljeva u borbi protiv korupcije.

"Regionalna saradnja ne samo za naše zemlje, već kao region, veliki je doprinos povećanju investitora u našim zemljama i na taj način se region podiže", naglasio je Buleshkaj.

Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije u Crnoj Gori Jelena Perović rekla je da kriminal i korupcija nemaju granice, ali da nedostaje međudržavna saradnja. Istakla je da su nedostaci u borbi protiv korupcije još i slab zakonski okvir i nedostatak strategije.

Ona je navela nekoliko slučajeva kada se u Crnoj Gori, na različite načine, pokušavala sakriti imovina stečena kriminalnim putem.

Perović je rekla da zahvaljujući ekspertima iz Evropske unije, Crna Gora ima dobru situaciju jer je Agencija iz koje dolazi samostalno i nezavisno tijelo.

"Agencija ima budžet koji je određen procentualno u odnosu na državni budžet, tako da na taj način ne možemo zavisiti od Vlade ili od Skupštine hoće li nam dati pare za rad ili neće. Mi imamo zagarantovan taj procenat i ne može se dirati i to je jedan način na koji nam je obezbeđena samostalnost i nezavisnost", naglasila je Perović.

Prema njenim rečima, drugi način je da Skupština bira Savet Agencije, koji je dužan da izveštaj o radu podnese Skupštini, ali Skupština ne smije i ne može da usvaja taj izveštaj niti o njemu da se izjašnjava u smislu da ga prihvata ili ne prihvata.

Marta Gazideda iz UNDP-a Kosovo potencirala je važnost međuinstitucionalne i međudržavne saradnje u borbi protiv korupcije u cilju da se stvore ravnopravna društva. Ona je kazala da korupcija prevazilazi pitanje ovog regiona i da postoji i u drugim državama sveta, ali da je bitno kako se taj problem tretira od strane institucija za vladavinu prava, te kako ga društvo perceptuje.

Gazideda je navela da pitanje korupcije nije samo političko, nego i društveno pitanje koje utiče na živote ljudi. Istakla je da se situacija na Kosovu malo popravila i da prema poslednjem istraživanju UNDP-a korupcija nije među tri najveća problema.

Prema njenim rečima, za borbu protiv korupcije jako je važno polaganje računa i transparentnost u radu, kao i odnos sudova i tužilaštva prema koruptivnim aferama, posebno u visokoj korupciji.

U ovogodišnjem izveštaju međunarodne organizacije Transparency Internenational (TI) o percepciji korupcije za 2022. Kosovo je rangirano na 84. mestu s 41 bodom, odnosno dva boda više nego prethodne godine. TI koristi skalu od nule do 100 poena, gde nula označava veoma korumpiranu zemlju, a 100 veoma čistu zemlju.

TRT Balkan / agencije