U Skupštini Kosova započela je sa radom dvodnevna Regionalna konferencija „Parlamentarizam i Rezolucija 1325: Perspektive sa Zapadnog Balkana.      Foto: AA

U Skupštini Kosova započela je s radom dvodnevna Regionalna konferencija „Parlamentarizam i Rezolucija 1325: Perspektive sa Zapadnog Balkana“.

Konferenciju je organizovala Grupa poslanica Skupštine Republike Kosovo, uz posredovanje Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) ) na Kosovu, kao i Ambasade Kanade u Hrvatskoj i na Kosovu.

Među učesnicama konferencije su političke predstavnice i civilne aktivistkinje iz Albanije, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije, te predstavnici međunarodnih organizacija.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je kao specijalni gost na otvaranju konferencije istakla da je rodna ravnopravnost kamen temeljec za postizanje dugoročnog mira i stabilnosti u zemljama regiona i šire. Ona je kazala da je uloga žena na Kosovu bila odlučujuća da se pokrenu napred mir i bezbednost.

„U osovini istorije našeg naroda, našeg Kosova, u različitim fazama, kako u vreme mirnog otpora, tako i tokom rata Oslobodilačke vojske Kosova i posle rata u procesu izgradnje mira, u procesu izgradnje državnosti, čak i danas, dok jačamo našu poziciju na međunarodnoj sceni, upravo je uloga žena bila ta koja je pogurala mir i bezbednost u našoj zemlji i šire“, rekla je Osmani.

Osmani je podsetila da je Kosovo 2022. godine bilo domaćin Međunarodnog foruma za žene, mir i bezbednost, koji je okupio 500 predstavnica iz desetine zemlja sa šest kontinenata, te je najavila drugu ediciju tog Foruma aprila ove godine. Takođe je navela da su kao rezultat angažovanja poslanica Skupštine Kosova i svih partnera, Sjedinjene Američke Države izabrale Kosovo kao jednu od četiri zemlje iz celog sveta u kojoj će se osnovati Regionalni centar izvrsnosti za žene, mir i bezbednost.

Osmani je ocenila da žene na globalnom nivou igraju odlučujuću ulogu u izgradnji razumevanja i obezbeđivanju da mirovni sporazumi budu dugoročni i stabilni, zato što donose jedinstvene perspektive, strategije i rešenja, koja se često zanemaruju u sredinama u kojima dominiraju muškarci.

Predsednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca je istakao da uprkos učešću žena u političkom životu i drugim oblastima, njihov broj nije ni približan broju muškaraca, te je poručio da se to mora promeniti. Konjufca je rekao da agenda za žene, mir i bezbednost ima za osnovni cilj pozicioniranje žena kao ravnopravnih partnera u svim oblastima koje se odnose na mir i bezbednost. Kazao je da je Kosovo dobar primer angažovanosti žena, te je naglasio da je i kosovska predsednica žena.

„Kosovo je dobar primer posvećenosti ispunjavanju globalnih agendi, uprkos činjenici da smo često ograničeni da damo glas svom radu u ovim organizacijama u kojima još nismo članovi. Imamo mnogo primera kosovskih žena i devojaka koje su se aktivno angažovale u guranju ove agende napred, jer su dale doprinos u svim fazama izgradnje naše nacije“, naglasio je Konjufca.

Kako su naveli organizatori cilj ove konferencije je promovisanje primene Rezolucije 1325, koja se bavi važnom ulogom Skupštine u sprovođenju, praćenju i promociji ženske agende, kao i ulogom Grupe poslanica u ovom procesu.

Rezolucija 1325 “Žene, mir i bezbednost” usvojena je jednoglasno od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra 2000. godine. Ovom Rezolucijom priznata je neproporcionalni i jedinstven uticaj oružanih sukoba na žene i devojčice. Rezolucija poziva na usvajanje rodne perspektive kako bi se razmotrile posebne potrebe žena i devojčica tokom sukoba, repatrijacije i preseljenja, rehabilitacije, reintegracije i postkonfliktnog oporavka.

TRT Balkan / agencije