Simbol ovog Dana su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti.       Foto: Getty Images

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava se danas, a simbolično im svi mogu dati podršku nošenjem rasparenih čarapa.

Downov sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisustvom jednog hromosoma viška, a nastaje u trenutku začeća.

Zbog toga je Down Syndrom International (DSI) službeno odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Ovaj datum je specifičan i značajan jer 21. mart predstavlja trisomije, tri hromosoma u 21. paru koji uzrokuju Downov sindrom.

Sindrom je nazvan prema engleskom ljekaru Johnu Langdonu Downu koji ga je 1866. godine prvi opisao, a skoro stotinu godina kasnije (1959.) francuski genetičar Jerome Lejeune otkrio je uzrok sindroma. Ujedinjeni narodi službeno obilježavaju ovaj dan od 2012. godine.

Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Downovim sindromom. Taj poremećaj sprečava normalan tjelesni i mentalni razvoj djeteta. Down sindrom smatra se jednim od najčešćih genetskih odstupanja pri kojem postoji višak jednog ili dijela jednog kromosoma što uzrokuje različite probleme u psihofizičkom razvoju djeteta.

Obilježavanjem Svjetskog dana želi se upoznati i upozoriti na ovaj poremećaj te potaknuti na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, potaknuti razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu.

Simbol ovog Dana su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u naše društvo.

TRT Balkan / agencije