Iznenađujuće je da zemlje sa većim ekonomskim razvojem imaju veću incidenciju od drugih zemalja koje su ekonomski manje razvijene, smatraju stručnjaci.    Foto: DPA

Studija u 27 evropskih zemalja pokazala je da od depresije pati ukupno 6,4 posto evropske populacije, što je više od 4,2 posto, koliko je ranije procijenila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu “The Lancet Public Health“.

Istraživači su analizirali odgovore iz ankete u kojoj je učestvovalo 258.888 ljudi iz 27 evropskih zemalja, isključujući Španiju, Belgiju i Holandiju.

Velike geografske i rodne razlike

Prevalencija depresije izračunata je pomoću skale od osam stavki koja procjenjuje prisutnost i intenzitet simptoma depresije, isključujući misli o smrti ili samoubistvu, a koje se koriste za dijagnosticiranje ovog poremećaja.

Od ukupne anketirane populacije, 6,4 posto ima depresivni poremećaj. Kod žena, koje su predstavljale 52,2 posto uzorka, prevalencija ove patologije iznosila je 7,7 posto, što je značajno više od 4,9 posto registrovane depresije kod muškaraca. Ova izrazita razlika među spolovima nalazi se u skoro svim zemljama, s izuzetkom Finske i Hrvatske.

Jedno od istaknutih otkrića iz istraživanja bile su velike razlike između zemalja, pri čemu su stope prevalencije i do četiri puta veće u ekonomski razvijenijim zemljama.

Visoka stopa depresije

Dr. Jorge Arias-de Torre, sa Odsjeka za medicinsku psihologiju na King's College u Londonu i jedan od glavnih autora istraživanja, rekao je:

“Ukupna prevalencija je visoka, sa prosjekom od 6 posto za sve uključene zemlje. Ali iznenađujuće je da zemlje sa većim ekonomskim razvojem i samim tim, navodno, boljim zdravstvenim resursima, koji bi trebali smanjiti stopu prevalencije, imaju veću incidenciju od drugih zemalja koje su ekonomski manje razvijene.”

Dr. Jordi Alonso, drugi autor studije, direktor Programa za epidemiologiju i javno zdravlje u IMIM-Hospital del Maru i naučni koordinator CIBERESP-a, rekao je da je depresija veoma rasprostranjena patologija.

”Ovi podaci utvrđuju depresiju kao vrlo čest problem i stoga nam ove informacije pomažu da procijenimo moguće potrebe za njegom. Ovi rezultati će nam omogućiti da pratimo kako se razvija prevalencija depresije, a to je posebno važno za procjenu uticaja pandemije COVID-19. Imamo podatke iz mnogih evropskih država prikupljene pomoću istog instrumenta, što će nam omogućiti da to pažljivo pratimo”, kazao je Alonso.

Zemlje sa najvećom stopom depresije

Zemlje sa najvećom prevalencijom su Island (10,3 posto), Luksemburg (9,7 posto), Njemačka (9,2 posto) i Portugal (9,2 posto). Najniže stope su u Češkoj (2,6 posto), Slovačkoj (2,6 posto), Litvaniji (3 posto) i Hrvatskoj (3,2 posto).

Prema spolu, zemlje s najvećim udjelom muškaraca koji pate od depresivnog poremećaja su Njemačka i Irska, a najniži udio je u Češkoj i Slovačkoj. Kod žena, zemlje s najvišim stopama su Njemačka i Luksemburg, a najniži udio je u Slovačkoj i Češkoj.

Odlučujući faktori

Ovi rezultati sugerišu da demografski, kulturni i društveno-politički faktori – kao što su pristup zdravstvenim uslugama, nesigurnost po pitanju posla ili rastući troškovi života – mogu biti odlučujući faktori u zabilježenim razlikama.

Što se tiče grupa stanovništva, najviše pogođeni depresijom su stariji ljudi koji nisu rođeni u Evropskoj uniji, koji žive u gusto naseljenim područjima, s hroničnim bolestima i vrlo malo fizičke aktivnosti, te sa nižim nivoom obrazovanja i prihoda.

Rezultati studije također pokazuju da zemlje zapadne Evrope imaju više stope depresije u poređenju sa zemljama istočne Evrope.

Buduća istraživanja

Dr. Antoni Serrano, zamjenik direktora za mentalno zdravlje u Parc Sanitari Sant Joan de Deu, istraživač na Institutu de Recerca de Sant Joan de Deu i autor studije, istakao je da su ovo vrlo važni i korisni podaci kako bi se nastavila istraživanja o ovoj tematici u budućnosti.

“Ova studija je jedan od najvećih uzoraka analiziranih u Evropi do danas i odražava varijacije u prevalenciji između država koje bi se trebale koristiti za planiranje zdravstvenih usluga i praćenje fenomena tokom vremena“, kazao je Serrano te dodao:

“Trebali bismo razmotriti da li bi strategije praćenja stanovništva mogle biti korisne u otkrivanju i liječenju ovih osoba, kako bi se smanjili troškovi povezani s bolešću kao i opterećenje na zdravstveni i socijalni sistem.“

Skoro jedan od 10 odraslih Amerikanaca ima depresiju

Depresija je u porastu i u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazalo je istraživanje Univerziteta Columbia i City University of New York. Što je još više zabrinjavajuće, autori studije dodaju da uprkos porastu stepena depresije nije došlo do porasta broja ljudi koji traže pomoć ili liječenje mentalnih bolesti.

Autori istraživanja ističu da je skoro jedan od 10 Amerikanaca imao depresiju, a skoro jedan od pet adolescenata ili mladih odraslih je također patio od ove patologije.

Ovo istraživanje je nacionalno reprezentativna anketa Amerikanaca starosne dobi od 12 i više godina. Depresija je najčešći mentalni poremećaj u SAD-u i smatra se snažnim faktorom rizika za samoubilačko ponašanje.

Porast stopa depresije nije novi trend u toj zemlji s obzirom na činjenicu da je depresija u američkoj populaciji porasla sa 6,6 posto u 2005. na 7,3 posto u 2015. godini.

Vodeći autor studije Renee D. Goodwin, profesor epidemiologije na City University of New York, izjavio je da je depresija vrlo opasna patološka pojava za društvo.

“Ukupni efekat ovih trendova sugeriše sve izraženiju krizu javnog zdravlja.”

TRT Balkan / agencije