Potrebne su daljnje studije kako bi se razjasnili mehanizmi translokacije čestica.     Foto: Reuters

Studija je objavljena u časopisu Lancet Planetary Health. Studija je provedena u Škotskoj i Belgiji na majkama nepušačima, na mestima s niskim zagađenjem zraka.
Izloženost majke česticama zagađenog zraka tokom trudnoće povezana je sa višestrukim nepovoljnim ishodima porođaja koji uzrokuju teret bolesti kasnije u životu deteta.

Do danas, postoji mali broj podataka o tome da li čestice iz okoline mogu dopreti i proći kroz ljudsku placentu kako bi izvršile direktne efekte na fetalne organske sisteme tokom gestacije.

Otkriveno je da ugljične čestice zagađenja zraka koje je udahnula majka mogu proći kroz placentu i zatim se translocirati u ljudske fetalne organe tokom trudnoće. Ovi nalazi su posebno zabrinjavajući jer je ovaj prozor izloženosti ključan za razvoj organa. Potrebne su daljnje studije kako bi se razjasnili mehanizmi translokacije čestica.

Ukratko, ova studija, kako navode, pruža uverljive dokaze za prisustvo čestica crnog ugljika koje potiču od zagađenja ambijentalnog zraka u fetalnom cirkulacijskom sistemu tokom trudnoće. Pružaju se direktni dokazi da se izloženost fetalnih organa ovim česticama događa tokom najosetljivijeg perioda života.

Dalja istraživanja će morati razjasniti mehanizme pomoću kojih bi translokacija čestica u fetus i posljedično nakupljanje crnog ugljika u fetalnim organima mogli biti direktno odgovorni za uočene štetne učinke na zdravlje tokom ranog života.

TRT Balkan