Studija je objavljena u naučnom časopisu “The Journal of Pathology“.     Foto: Getty images

Ljudski imuni sistem prirodno nagomila nekoliko kilograma viška kako ljudi stare. Istraživači sa Univerziteta Uppsala u Švedskoj objašnjavaju zašto ljudski limfni čvorovi imaju tendenciju da postepeno akumuliraju masnoću i gube svoju funkciju s godinama, kao i kako to utiče na efikasnost ljudskog imunološkog sistema.

Limfni čvorovi su male strukture u obliku pasulja koje naučnici smatraju “sjedištem“ ljudskog imunog sistema. Kad god neko razvije infekciju, naprimjer, limfni čvorovi su mjesta gdje se imunološke ćelije skupljaju, aktiviraju i razmnožavaju kako bi stvorile efikasnu imunološku odbranu.

Međutim, kako osoba stari, studije pokazuju da normalna tkiva u limfnim čvorovima imaju tendenciju da postepeno nestaju, zamjenjujući ih masnim tkivom.

Lipomatoza limfnih čvorova

Ovo se zove lipomatoza limfnih čvorova, ali, iako je vrlo česta i povećava se s godinama, dosad je bilo vrlo malo istraživanja o razumijevanju lipomatoze.

Autori studije analizirali su više od 200 limfnih čvorova, pokazujući da lipomatoza počinje u centralnom dijelu limfnog čvora – meduli.

Takođe su prikupili dokaze koji povezuju lipomatozu sa transformacijom potpornih ćelija limfnih čvorova (fibroblasta) u adipocite (masne ćelije). Značajno je da su specifični tipovi fibroblasta koji se nalaze u meduli bili posebno skloni da postanu adipociti.

Čak i tokom ranih stadijuma lipomatoze, istraživači su primijetili negativne promjene koje su ometale sposobnost limfnih čvorova da osiguraju efikasan imunitet. Preciznije, specijalizovane krvne i limfne žile koje normalno obezbjeđuju kanale za imune ćelije da uđu i izađu iz limfnog čvora uništene su u dijelovima čvora gdje se formiralo masno tkivo.

Shodno tome, istraživači smatraju da lipomatoza limfnih čvorova, čak i u ranim fazama, može biti važan faktor u slabijem odgovoru na vakcinaciju uočenom kod starijih ljudi. Na kraju, mast troši cijeli limfni čvor, čineći ga potpuno nesposobnim za funkcioniranje.

“Naša studija je prvi korak ka razumijevanju zašto nastaje lipomatoza i ka dugoročnom cilju pronalaženja načina da se spriječi njeno napredovanje i uništenje limfnog čvora”, kazala je Tove Bekkhus, jedna od autorica istraživanja, u saopštenju za medije.

Studija na životinjama

Životinjski modeli se često koriste za proučavanje efekata starenja, ali istraživači ističu da za sada ne mogu oponašati uočene efekte u ljudskim limfnim čvorovima na životinjskim modelima.

Ovo naglašava važnost istraživanja provedenog na ljudima kada je u pitanju proučavanje efekata starenja.

“Nadam se da će naš rad potaknuti zanimanje drugih istraživača za uključivanje lipomatoze limfnih čvorova kao faktora prilikom proučavanja odgovora starijih ljudi na vakcinaciju i infekcije. Promjene koje uočavamo također su vrlo relevantne za istraživanje raka, budući da su kod nekoliko vrsta raka limfni čvorovi prvo mjesto na koje se ćelije raka šire”, objašnjava voditeljica studije Maria H. Ulvmar, istraživačica sa Univerziteta Uppsala.

“Naša publikacija pruža prvo poglavlje priče o masnoći i gubitku funkcije naših limfnih čvorova dok starimo. Sada ćemo nastaviti da razvijamo ovu priču osmišljavajući nove studije kako bismo saznali više o osnovnim uzrocima i posljedicama ovih promjena”, kazala je Ulvmar.

Glavni uzroci

Glavne uzorke analizirane za ovaj projekat obezbijedila je Uppsala Biobank. Ti uzorci su analizirani naprednom analizom slike.

Ovaj projekat je također uključivao analizu i eksperimente korištenjem ćelijskih kultura iz primarnih stromalnih stanica i bioinformatičku analizu genskih ekspresija uzetih iz dva skupa podataka sekvencioniranja RNK jedne ćelije, miša i čovjeka, koji su prethodno objavljeni, ali prvi put analizirani u ovom istraživanju.

Studija je objavljena u naučnom časopisu “The Journal of Pathology“.

Istraživanja su pokazala da preko 90 centimetara u struku za žene i preko 100 centimetara u struku za muškarce označavaju visok nivo rizika za potencijalno opasnu količinu abdominalne masnoće.

Rezultat koji ste dobili je jedan od najvažnijih podataka o vašem tjelesnom i zdravstvenom stanju te upravo ovaj podatak može biti pokazatelj niza implikacija koje vam mogu značajno uticati na kvalitetu života i zdravlje.

TRT Balkan