Prema planu, sudije bi bile ovlaštene da donesu presude o doživotnim kaznama bez uslova i minimalne kazne.      Foto: Reuters Archive

U sklopu novog plana britanskog premijera Rishija Sunaka, kriminalci koji počine seksualni napad i zlostavljanje bit će doživotno zatvoreni.

Prema saopćenju britanskog premijera, prema novom Sunakovom planu, počinioci ubistava sa monstruoznim osjećajem i izvršioci ubistava koja uključuju silovanje neće biti ni na koji način oslobođeni.

Prema planu, sudije bi bile ovlaštene da donesu presude o doživotnim kaznama bez uslova i minimalne kazne.

Sunak je naveo da društvo očekuje da ljudi koji počine takve zločine ostanu u zatvoru doživotno.

"Doživotni zatvor će zaista biti kazna za kriminalce za ubistva koja uključuju sadističko ponašanje i seksualni napad", rekao je ministar pravde Alex Chalk.

Kako se navodi u saopćenju, praksama koje su vlade Konzervativne stranke sprovodile od 2010. godine, navedeno je da su nasilni incidenti smanjeni za 46 posto, a krađa za 51 posto.

TRT Balkan / agencije