Obavještajna agencija Kanade pokrenut će istragu o islamofobiji u Poreznoj agenciji. Foto: Reuters

CRA revizija Muslimanskog udruženja Kanade (MAC), koja je započela 2015. godine, mogla bi ugroziti dobrotvorni porezni status MAC-a, najvećeg muslimanskog udruženja u Kanadi.

Odjeljenje za pregled i analizu CRA istražuje registrovane dobrotvorne organizacije poput MAC-a, kako bi osigurali da donacije ne budu korištene za finansiranje terorizma.

Ako CRA posumnja u svrhu korištenja donacija, može oduzeti licencu za dobrotvorne svrhe organizaciji, tako da se donatorima ne može izdati potvrda o plaćanju poreza, čime bi se smanjila sposobnost organizacije da prikupi sredstva.

MAC je pokrenuo sudski spor 2022. godine kako bi zaustavio reviziju, tvrdeći da je porezna agencija pristrasna i da cilja na ovu i druge muslimanske dobrotvorne organizacije jer je agencija “degenerisana sistemskom pristrasnošću i islamofobijom“.

„Reviziji se nikada ne bi pristupilo na ovaj način da je dotična organizacija bila kršćanska, jevrejska ili hinduistička“, rekao je Geoff Hall, advokat kompanije McCarthy Tetrault LLP, u izjavi prošlog aprila.

MAC je također zatražio istragu CRA, a Nacionalna sigurnosno-obavještajna agencija za reviziju u utorak je objavila da namjerava to i učiniti.

Obavještajna agencija je rekla da će se istraga fokusirati na “nacionalne sigurnosne aktivnosti CRA i donošenje odluka u vezi s registrovanim kanadskim dobrotvornim organizacijama, kako bi se ocijenila njihova razumnost, neophodnost i usklađenost sa zakonom“.

Ali ministrica nacionalnih prihoda Diane Lebouthillier zatražila je 2021. da se ispita optužba za islamofobiju protiv CRA.

Iako je obavještajna agencija rekla da će razmotriti sve dobrotvorne organizacije, zabrinutost su MAC i slične organizacije.

Lebouthillier je rekla da nema problema s istragom.

“Vlada Kanade podržava muslimanske zajednice širom Kanade i potvrđuje svoju spremnost da preduzme mjere osude i suzbijanja islamofobije, nasilja podstaknutog mržnjom i sistemske diskriminacije kad god i gdje god da se dogodi“, rekla je ona u saopštenju.

TRT Balkan