Može li Kina zamijeniti SAD kao istraživačkog hegemona?

Može li Kina zamijeniti SAD kao istraživačkog hegemona?

Mjere pokazuju rast kineskog utjecaja u globalnom istraživanju.
Prema Svjetskoj banci, kineske investicije u istraživanja i razvoj (R&D) iznosile su 2,4 posto BDP-a u 2020. godini i trenutno su drugi, iza SAD-a sa 3,45 posto BDP-a.     Foto: Reuters

Kina može nadmašiti Sjedinjene Američke Države i Evropu u tome da postane dominantni glas u globalnim istraživanjima, prema novom izvještaju objavljenom u ovom mjesecu od istraživačke tehnološke kompanije „Digital Science“

Analiza provedena od „Digital Sceience“ direktora Daniela Hooka i potpredsjednika „Research Futures“ Simona Portera, poklopila se s kongresom komunističke partije Kine, u kojem je politička i ekonomska moć Kine bila u fokusu.

Ali, šta s njenom snagom u istraživanju?

Dr. Hook i dr. Porter predložili su pet ključnih mjera za rangiranje utjecaja zemalja u razvoju svjetskog istraživanja – i u svakoj od njih, Kina je već uzela prednost ili je blizu da je preuzme, ili je napravila značajne održive izazove koji je mogu odvesti do vrha u narednoj deceniji.

Pet metrika imaju sve više važnosti i stepen težine za postizanje, a to su: procent BDP-a potrošenog na istraživanje, obim publikacije Gold Open Access (OA), ukupni obim publikacije, udio globalnih citata i relativnog globalnog utjecaja.

„Ako je priča o 20. vijeku ta o opadanju snage i utjecaju Zapada, onda 21. vijek priča priču o usponu Azije, a pogotovo Kine. Zaista, era u kojoj trenutno živimo, s kulturnom i ekonomskom dominacijom Zapada, od historijske je aberacije“, napisali su autori izvještaja.

Procenat BDP-a potrošenog na istraživanje

Prema Svjetskoj banci, kineske investicije u istraživanja i razvoj (R&D) iznosile su 2,4 posto BDP-a u 2020. godini i trenutno su drugi, iza SAD-a sa 3,45 posto BDP-a.
Iako Sjedinjene Američke Države i više troše od Kine u apsolutnim iznosima, jaz se smanjuje između njih, pri čemu Kina troši blizu 20 posto manje od SAD-a. A ako kineska i američka ekonomija nastave rasti po svojim sadašnjim stopama – 3,2 posto za Kinu i 1,6 posto za SAD – onda bi Kina na kraju potrošila više od SAD-a na svoju trenutnu istraživačku bazu do 2032. godine, bez potrebe za povećanjem postotka uloženog BDP-a.

Gold Open Access obim publikacije

Napredne istraživačke ekonomije obično ulažu u otvorene modele objavljivanja i dijeljenja istraživanja, a jedan od njih je Gold Open Access (OA), koji publikacije čini slobodnim i dostupnim od trenutka objavljivanja. Licence otvorenog sadržaja povezane s Gold OA – poput Creative Commons licenci – također pružaju široka prava eksploatacije.

Velika Britanija je bila lider u OA zajedno sa zemljama poput Australije, Brazila i Indije. A kada je riječ o glavnim blokovima – Kini, EU i SAD-u – očekuje se da će Kina ove godine biti ispred EU kada je riječ o količinama OA zlata, nakon što je pretekla SAD 2017.

Ukupan obim publikacije

Jedan očigledan pokazatelj razvoja istraživanja je ukupan obim publikacija.
Održiva proizvodnja na visokom nivou ima tendenciju da zahtijeva dugoročni razvoj istraživačke infrastrukture, kao i mehanizme za napajanje kao što je obuka za dodiplomske, doktorske radove i postdoktorate. To također zahtijeva živu istraživačku zajednicu i mogućnosti međunarodne saradnje.

Trenutno se očekuje da će Kina ove godine prestići SAD, a ujedno i nadmašiti EU po obimu publikacija.

Udio globalnih citata

Kada je u pitanju eminentna istraživačka zemlja, jedan od najvažnijih pokazatelja je da li je istraživanje dovoljno dobro da se citira.

Kada je riječ o globalnom udjelu citiranosti, Kina se s jednocifrene brojke 2000. godine pomaknula na 13,5 posto u roku dvije decenije, što je gotovo 2 procentna poena ispred EU sada. Međutim, i dalje je daleko iza SAD-a, koji privlači gotovo 31 posto globalnih citata.

Ipak, trend je da Kina stalno povećava svoj udio, a SAD stalno opada, više od 20 godina.

Relativni globalni utjecaj

Zemlje EU bile su preferirani istraživački partner za rad u posljednje dvije decenije, stavljajući se na prvo mjesto pored jakih veza s drugim saradnicima poput SAD-a, Velike Britanije i Kine.

Iako Kina zaostaje za EU, SAD-om i Velikom Britanijom, ona stalno raste po ovom pokazatelju više od 20 godina, dok su drugi pali ili su u procesu pada.
Ključno za Kinu je da kada zemlja postigne visokokvalitetno istraživanje u velikim razmjerima, ona na kraju postaje odredište za saradnju i stječe utjecaj u globalnoj istraživačkoj mreži.

„Napredak Kine u odnosu na sve ove mjere je impresivan", rekao je dr. Hook.

„U roku samo nekoliko godina, kineski utjecaj se razvio do tačke u kojoj je jasno da će, ako nastavi sadašnjim putem, u roku jedne decenije nadmašiti SAD i takmičiti se s EU-27 za globalnu prevlast u svojoj sposobnosti da utječe na istraživački razgovor“.

TRT World