armenska vojska i dalje artiljerijom nastavlja gađati položaje azerbejdžanske vojske u Kelbajaru, Lachinu i Dashkesenu.     Foto: Reuters

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana objavilo je da armenska vojska i dalje artiljerijom nastavlja gađati položaje azerbejdžanske vojske u Kelbajaru, Lachinu i Dashkesenu.

"Jedinice armenskih oružanih snaga nastavljaju gađati položaje azerbejdžanske vojske u rejonima Kelbajar, Lachin i Dashkesen iz topova D-30, D-20 i minobacača 82 mm. Naše jedinice preduzimaju uzvratne mjere i uništavaju tačke neprijatelja. Uslovi operacije su pod kontrolom naše vojske", piše u saopćenju Ministarstva.

Na granici Azerbejdžana i Armenije preksinoć su izbili intenzivni sukobi između vojnih jedinica dviju zemalja.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopćilo je da je armenska vojska u noći 12. septembra i jučer ujutro izvršila provokacije u pravcu granice s Azerbejdžanom u Dashkasanu, Kelbajaru, Lachinu i Zangilanu.

Neki položaji i skloništa azerbejdžanske vojske na granici bili su pod stalnom vatrom iz oružja različitog kalibra, uključujući i minobacačke granate, a najmanje 50 pripadnika azerbejdžanske vojske su položili živote kao šehidi.

Azerbejdžanska vojska uzvratila je kako bi utišala položaje armenskih oružanih snaga i spriječila širenje sukoba, a armenskim trupama su naneseni veliki gubici.

TRT Balkan / agencije