Sve državne službe i institucije dobile su lošije ocjene rada u 2023. nego u prethodnoj godini.           Foto: Reuters

Povjerenje Nijemaca u državu nikada nije bilo niže, pokazalo je istraživanje koje je provelo Udruženje državnih službenika Njemačke (DBB).

"Samo 27 posto građana još uvijek vjeruje da je država sposobna da obavlja svoje dužnosti. Nijemci svoju državu smatraju preopterećenom prije svega u politici azila i izbjeglica, obrazovnoj politici, te klimatskoj i ekološkoj politici", pokazalo je istraživanje čiji rezultati su objavljeni kasno u utorak.

Sve državne službe i institucije dobile su lošije ocjene rada u 2023. nego u prethodnoj godini.

"Povjerenje građana u sposobnost njihove države da djeluje palo je na nizak nivo. Ovo je alarmantno," izjavio je federalni predsjednik DBB-a Ulrich Silberbach na konferenciji za novinare u Berlinu.

Prema mišljenju ispitanika u 2023. godini, najvažniji zadaci države su održavanje socijalne pravde, unapređenje infrastrukture i zaštita klime.

Na zapadu zemlje zaštita klime, pitanja migracija i podrška Ukrajini smatraju se najvažnijim zadacima države, dok je na istoku to rasterećenje stanovništva od posljedica inflacije, socijalno i izjednačavanje životnih uslova između urbanih i ruralnih područja.

"Posebno zabrinjavajuća u tom pogledu je podjela društva koja postaje sve očiglednija. Razdori između Istoka i Zapada, siromašnih i bogatih, prema obrazovnom postignuću, postaju sve dublji, a nivo društvenog stresa raste", rekao je Silberbach.

On je dodao da zaposleni u javnom sektoru plaćaju danak za opšti gubitak ugleda države, ne samo u policiji i hitnim službama, već i u školama, centrima za zapošljavanje i kancelarijama za građane.

DBB svake godine sprovodi istraživanje o ugledu državne službe. Ove godine su, kako su objavili, u junu 2023. putem interneta anketirali ukupno 2.008 reprezentativno odabranih građana.

TRT Balkan / agencije