Broj kompanija u EU koje su u drugom kvartalu proglasile bankrot porastao je za 8,4 odsto u odnosu na prethodni kvartal.     Foto: Reuters

Kvartalni rast broja firmi koje su otišle u stečaj je zabeležen u svim sektorima ekonomije.

Najveći porast broja stečajeva u odnosu na prvi kvartal je zabeležen u uslugama smeštaja i ishrane - za 23,9 odsto, transportu i sladištenju - za 15,2 odsto, kao i u obrazovanju, zdravstvu i socijalnim uslugama - za 10,1 odsto.

Broj stečajeva u EU je u porastu već šest kvartala zaredom.

U EU je u drugom kvartalu otvoreno za 0,6 odsto manje kompanija nego u prethodnom tromesečju.

TRT Balkan / agencije