Prema istraživanju koje je sprovela Fondacija Bertelsmann, 52 posto ispitanika od 18 do 30 godina u Njemačkoj izjavilo je da ne vjeruje vladi.        Foto: Reuters

Istraživanje provedeno u Njemačkoj pokazalo je da više od polovine mladih ne vjeruje vladi.

Prema istraživanju koje je sprovela Fondacija Bertelsmann, 52 posto ispitanika od 18 do 30 godina u Njemačkoj izjavilo je da ne vjeruje vladi.

Dok je stopa onih koji vjeruju vladi u ovoj starosnoj grupi ostala na 39 posto, devet posto je odgovorilo "ne znam".

U Njemačkoj mladi imaju najveće povjerenje u obrazovni sistem sa 79 posto, zatim nauku sa 74 posto, Evropsku uniju (EU) sa 62 posto, demokratiju sa 59 posto, vladavinu prava i NATO sa 55 posto, a slijede Ujedinjene nacije sa 53 posto (UN).

Prema anketi, 60 posto mladih ne vjeruje medijima, 53 posto ne vjeruje multinacionalnim kompanijama.

Oko 50 posto mladih vjeruje u demokratiju, 49 posto ispitanika od 31 do 70 godina koji su učestvovali u istraživanju ne vjeruje vladi, a 46 posto ne vjeruje parlamentu.

Pitanje koje je najviše zabrinjavalo mlade od 18 do 30 godina je "kršenje ljudskih prava" sa 51 posto, zatim "klimatske promjene" sa 46 posto i "seksualno uznemiravanje i zlostavljanje" sa 45 posto.

Regina von Gortz, stručnjakinja iz fondacije, istakla je da mladi ljudi u Njemačkoj općenito imaju povjerenje u demokratiju i EU.

"Ovo je dobra vijest, posebno za izbore za Evropski parlament i državne skupštine (u Njemačkoj) koji će se održati ove godine, ali je važno da se to povjerenje ne izgubi", kazala je.

Gortz je naglasila da političari treba da donose odluke usmjerene ka budućnosti u skladu s interesima mladih i da ih više uključuju u politički proces.

"Nisko povjerenje u političke donosioce odluka, a posebno nedostatak optimizma mladih generacija za budućnost, ozbiljan su izazov za naše demokratsko društvo", poručila je Gortz.

TRT Balkan / agencije