Dodaje se da su mete poduzetih mjera isključivo ilegalne vojne formacije i vojna infrastruktura.     Foto: AA

Ambasada Republike Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini objavila je saopštenje Ministarstva vanjskih poslova o mjerama poduzetima kao odgovor na provokacije armenskih oružanih snaga koje su ilegalno stacionirane u regiji Karabah u Republici Azerbejdžan.

"Dana 19. septembra, armenske oružane snage stacionirane u regiji Karabah u Azerbejdžanu pribjegle su brojnim vojnim provokacijama velikih razmjera i terorističkim napadima. Uslijed eksplozije nagaznih mina koje su postavile armenske izviđačko-diverzantske grupe na putu Ahmadbajli – Fuzuli - Šuša u cilju terora, poginuli su i ranjeni civili i pripadnici unutrašnjih trupa Ministarstva unutrašnjih poslova. Nadalje, jedinice azerbejdžanske vojske bile su pod vatrom iz minobacača i malokalibarskog oružja. Kao rezultat toga, dva vojnika azerbejdžanske vojske su povrijeđena", navodi se u saopštenju.

Utvrđivanje položaja i jedinica koje su armenske oružane snage dovele u visok stepen borbene spremnosti, uočile su jedinice azerbejdžanske vojske, dodaje se.

"U regionu su pokrenute lokalne mjere protiv terorizma kako bi se spriječile moguće provokacije velikih razmjera od strane armenskih oružanih snaga koje se nalaze u ekonomskoj regiji Karabah, te kako bi se osigurala implementacija odredbi trilateralne izjave, kao i za razoružanje i povlačenje jedinica oružanih snaga Armenije sa teritorija Azerbejdžana, neutralizacija njihove vojne infrastrukture i osiguranje sigurnosti mirnog stanovništva, civilnih službenika i vojnog osoblja uključenog u radove na rekonstrukciji koji se sprovode na tom području, kao i vraćanje ustavnog sistema Republike Azerbejdžan."

Dodaje se da su mete poduzetih mjera isključivo ilegalne vojne formacije i vojna infrastruktura.

"U okviru preduzetih mjera, sistemima visokopreciznog naoružanja onesposobljavaju se položaji formacija oružanih snaga Armenije na prvim linijama i pozadinskim područjima, kao i dugotrajni vatreni položaji, te borbena sredstva i vojni objekti. Mete poduzetih mjera su isključivo ilegalne vojne formacije i vojna infrastruktura. Azerbejdžan ne cilja na civilno stanovništvo. S tim u vezi, neophodno je da se armensko civilno stanovništvo kloni vojnih ciljeva", navodi se.

Naglašava se da je jedini način da se postigne mir i stabilnost u regionu potpuno povlačenje armenskih oružanih snaga iz regiona Karabah.

"Azerbejdžan je u više navrata isticao da nastavak postojanja jedinica oružanih snaga Armenije u regionu Karabagha u Azerbejdžanu suprotno odredbama trilateralne izjave od 10. novembra 2020. predstavlja ozbiljnu prijetnju regionalnom miru i stabilnosti. Jedini način da se postigne mir i stabilnost u regionu je bezuslovno i potpuno povlačenje armenskih oružanih snaga iz regiona Karabagh u Azerbejdžanu i raspuštanje marionetskog režima", zaključuje se u saopštenju.

TRT Balkan / agencije