U prva dva mjeseca 2024. godine u prihvatnim centrima u BiH u prosjeku su boravile 2.603 osobe.     Foto: AA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju Ministarstva sigurnosti o povećanom prilivu migranata i pogoršanju sigurnosne situacije u privremenim prihvatnim centrima.

U informaciji je navedeno da su u četiri privremena prihvatna centra u BiH, ukupnog kapaciteta 4.592 mjesta, tokom 2023. godine prosječno boravila 1.504 migranta, dok su u prva dva mjeseca 2024. godine u ovim centrima u prosjeku boravile 2.603 osobe.

Od kraja 2023. godine u svim privremenih prihvatnim centrima došlo je do pogoršanja sigurnosne situacije, izvršena su mnogobrojna kaznena djela, uključujući i dva ubistva migranata.

Ljudski resursi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koji su angažirani na osiguranju ovih centara izuzetno su ograničeni, te zadovoljavaju samo četvrtinu stvarnih potreba, a policijski službenici izloženi su svakodnevnom riziku i opasnostima, navelo je Ministarstvo sigurnosti u informaciji i predlaže proširenje postojećih kapaciteta privremenih prihvatnih centara, kao i aktivnosti na njihovom adekvatnom osiguranju.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti - Službu za poslove sa strancima da izvrši analizu postojećeg stanja i dostavi informaciju u kojoj se predlaže broj dodatnih mjesta u privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata na području Unsko-sanskog kantona, kako bi se izbjeglo pogoršanje sigurnosne situacije u slučaju iznenadnog povećanog priliva migranata.

Također, Ministarstvo je zaduženo da sagleda mogućnosti angažmana privatnih zaštitarskih agencija koje bi, u saradnji s lokalnim ministarstvima unutarnjih poslova i uz finansijsku podršlu međunarodnih partnera, značajno unaprijedile ukupnu sigurnost na područjima gdje postoje privremeni prihvatni centri u Bosni i Hercegovini.

O privedenim aktivnostima Ministarstvo će informisati Vijeće ministara BiH u roku od 30 dana.

TRT Balkan / agencije