Na konferenciji za novinare Unije slobodnih sindikata, zatraženo je preispitivanje odluke Ustavnog suda.     Foto: AA

Zaposleni u Crnoj Gori će od danas moći da ostvare pravo na penziju isključivo ukoliko imaju 40 godina osiguranja staža i najmanje 61 godinu starosti, zahvaljujući najnovijoj odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud je prošle sedmice u četvrtak ukinuo član zakona kojim se pravo na starosnu penziju stiče kada osiguranik muškarac navrši 66 godina i žena 64 godine te najmanje po 15 godina staža osiguranja, tako da bi sada jedini uslov za sticanje penzije ostao punih 40 godina staža osiguranja. Obrazloženje za ovakvu odluku je bila navodna diskriminacija muškaraca.

Na konferenciji za novinare Unije slobodnih sindikata, zatraženo je preispitivanje odluke Ustavnog suda, zbog koje smatraju da će ispaštati na hiljade građana. Ističu da će mnogi sada morati da rade sa 70 i više godina starosti, kako bi ostvarili pravo na penziju.

Generalni sekretar ove sindikalne centrale Srđa Keković kazao je da Poslovnik Ustavnog suda omogućava prostor za preispitivanje odluke prije njenog, kako se pravno zove, otpremanja Službenom listu.

"Smatramo da su nova saznanja u vezi ovog člana to što njegovo izbacivanje obesmišljava druge članove zakona koji se na njega odnose, kao i da je njegovim ukidanjem došlo do kolizije sa Zakonom o radu zbog čega će veliku štetu pretrpjeti ogroman broj građana", rekao je Keković.

Naveo je da će ovu inicijativu sutra poslati Ustavnom sudu, kao i da očekuju podršku javnosti i drugih institucija.

Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović kazala je da muškarci nisu bili diskriminisani zbog toga što su žene mogle iskoristiti pravo da odu u starosnu penziju sa 64 godine, jer je to bila afirmativna akcija dozvoljena i preporučena od Evropskog suda za ljudska prava.

"Ovaj član zakona daje mogućnost da žene ako žele iskoriste to pravo, nije obavezujuća. Ona u našem, ali i zakonima drugih država postoji upravo zbog toga što žene teže nalaze posao, što zbog materinstva ostaju bez godina osiguranja staža. Ovom normom se želio ispraviti takav status, kako žene ne bi ispaštale - to nije bio privilegovani položaj", rekla je Mihajlović.

TRT Balkan / agencije