Hashim Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi optuženi su u 10 tačaka, 6 tačaka ih tereti za zločin protiv čovečnosti, dok su u 4 tačke optuženi za ratni zločin.       Foto: Reuters

Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da u ponedeljak, 3. aprila 2023. godine, počinje suđenje protiv Hashima Thacija i saoptuženih Kadrije Veslija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija, bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova.

Dana 3. aprila Specijalizovano tužilaštvo izneće uvodnu reč, za šta mu je odobreno najviše pet sati. Zatim će uvodnu reč pročitati i zastupnik žrtava, koji na raspolaganju ima 45 minuta. Nakon toga, svaki od četiri tima odbrane dobiće priliku da iznese uvodnu reč. Njihovo izlaganje zakazano je za 4. april.

Hashim Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi optuženi su u 10 tačaka, 6 tačaka ih tereti za zločin protiv čovečnosti, dok su u 4 tačke optuženi za ratni zločin.

Svaki od optuženih tereti se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Pored toga, svaki od optuženih tereti se i u četiri tačke za ratne zločine, i to: protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo.

U optužnici se navodi da su ta krivična dela vršena najkasnije od marta 1998. pa sve do kraja septembra 1999. na brojnim mestima širom Kosova, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Prema optužnici, ta krivična dela Oslobodilačka vojska Kosova je počinila protiv stotina civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima.

Pretresni panel je saopštio da će izvođenje dokaza na suđenju, uključujući prve svedoke tužilaštva, početi 11. aprila 2023. godine.

Odobreno je učešće u postupku za 140 žrtava. Lica koja su dokazala da su pretrpela telesnu, duševnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu krivičnog dela navedenog u potvrđenoj optužnici su se prijavila za učešče u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova. To se odnosi kako na lica koja su pretrpela direktnu štetu, tako i na ona kojima je šteta naneta indirektno, na primer, usled bliskog odnosa sa direktnom žrtvom, to jest osobom koja je, prema optužnici, ubijena ili povređena.

Nakon hapšenja od strane Specijalizovanog tužioca, Thaci, Veseli, Selimi i Krasniqi dovedeni su u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu 4, odnosno 5. novembra 2020.godine.

Hashim Thaci, koji je tada bio predsednik Kosova, odmah je podneo ostavku na tu poziciju.

Oni su se pred sudijom za predhodni postupak izjasnili da nisu krivi ni po jednoj od tačaka optužnice.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova su privremenog karaktera sa konkretnim mandatom i nadležnošću u postupku za zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga krivična dela prema zakonima Kosova, koja su započeta ili izvršena na Kosovu u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine od strane građana Kosova ili Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv njih.

TRT Balkan / agencije