Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu predstavio je u četvrtak svoj webshop.     Foto: AA

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu predstavio je u četvrtak svoj webshop, a istaknuto je kako je riječ o prvom projektu takve vrste na Univerzitetu u Sarajevu.

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija prvog UNSA-ovog webshopa, a projekat su predstavili direktor Instituta za historiju Sedad Bešlija, stručna saradnica instituta i voditeljica projekta Anida Ibričić te Nadina Grebović Lendo.

Istaknuto je kako je riječ o projektu koji će omogućiti lakšu prodaju izdavaštva Instituta za historiju, a koju će isto tako učiniti dostupnijom građanima BiH i šire.

Direktor Instituta za historiju Bešlija rekao je novinarima kako Institut pored svoje primarne naučno-istraživačke djelatnosti nastoji da se razvija i podiže standarde i u informaciono-tehničkom i marketinškom smislu.

"Izrada webshopa Instituta za historiju je jedan od takvih projekata. Možemo se pohvaliti da je to prvi projekat takve vrste na Univerzitetu u Sarajevu", rekao je Bešlija.

Naglasio je kako je ovaj projekat značajan za Institut i izdavačku djelatnost zbog činjenice da će sada ono što su istraživači objavili biti dostupnije za kupovinu kako u BiH, tako i izvan njenih granica.

"Nadamo se da ćemo svoju izdavačku produkciju sada moći plasirati u čitavom svijetu. Na ovaj način želimo podići standarde svoga rada u skladu s onim standardima koji su već na snazi u svim razvijenim naučno-istraživačkim institucijama u našem okruženju, Europi i svijetu", poručio je Bešlija.

Voditeljica projekta Anida Ibričić istakla je kako se prvenstveno radi o projektu koji će omogućiti lakšu prodaju izdavaštva Instituta za historiju, čime će se svakako povećati i prihodi.

"To znači da će svim zainteresiranim građanima u BiH i šire biti omogućen lakši pristup izdanjima Instituta, uvid u sadržaje kao i kupovina putem online trgovine", kazala je Ibričić, dodajući kako će na ovaj način biti omogućena promocija domaćih naučnih inovacija i osigurana saradnja na međunarodnom nivou.

Sto se tiče izdavaštva i djela koja je trenutno moguće pronaći na webshopu, Ibričić ističe kako trenutno imaju oko 130 izdanja, ali kako će vremenom taj broj biti veći.

"Od historijskih monografija, posebnih izdanja, dokumenata, memoara, kao i časopisa Instituta za historiju. Kako izdanja budu izlazila tako će biti dostupna za kupovinu na domaćem i međunarodnom tržištu", pojasnila je Ibričić.

Na promociji je detaljno pojašnjen način online kupovine na webshopu te su prezentirane njegove ostale specifičnosti. Više informacija o tome šta webshop nudi moguće je pogledati na web-adresi: "webshop.iis.unsa.ba".

U okviru programa promocije webshopa, predstavljen je i završeni projekat Popisa biblioteke Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

TRT Balkan / agencije