Svečani završetak "Osnovne oficirske obuke specijalista službi" i prijem u profesionalnu vojnu službu OS BiH, upriličeni su u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.      Foto: AA

Svečani završetak "Osnovne oficirske obuke specijalista službi" i prijem u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upriličeni su danas u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba za resurse Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general Mirsad Ahmić rekao je da su danas imali svečanost povodom uspješnog završetka oficirske obuke kandidata i kandidatkinja na obuci ljekara, specijalista medicinske struke.

"Njih šestero mladića i djevojaka od danas postali su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Čast mi je da Oružane snage Bosne i Hercegovine i na ovaj način prezentiraju svoju opredijeljenost da jačaju svoje sposobnosti i kapacitete u svim oblastima, uključujući zdravstvenu struku", kazao je Ahmić.

Naglasio je da su njihovi centri za osnovnu obuku u saradnji s drugim službama uspješno organizirali ovaj dio tematskog plana.

"I najbolja polaznica je pokazala koliko je važno ono što smo radili s njima. Njihovi zadaci u budućnosti će se podrazumijevati kroz nekoliko važnih funkcija. Prije svega, u saradnji sa sanitetskom službom ćemo podržavati izvršenje misija OS BiH. Imat će priliku da usavršavaju i vlastite sposobnosti i da na taj način daju doprinos jačanju OS BiH", dodao je Ahmić.

Pomoćnik ministra za upravljanje personalom Sead Muratović izrazio je zadovoljstvo da danas imaju priliku promovirati šest novih potporučnica i potporučnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

"Ministarstvo odbrane BiH planski i kontinuirano vrši obnavljanje personala. Danas je zaista izazov osigurati da imate dovoljan broj stručnog kadra u vašim organizacijama. Sretni smo da imamo šest ljekara u Oružanim snagama BiH, koji su nakon uspješno okončane šestosedmične obuke postali oficiri. Vodimo računa o rodnoj ravnopravnosti", dodao je Muratović.

TRT Balkan / agencije