Ujedno će posjetiti i Postrojbu granične policije Zračna luka Mostar, kao i Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.     Foto: GPBiH

Tom prigodom službenici Granične policije BiH i MUP-a Češke Republike razmijenili su iskustva i informacije iz područja otkrivanja krivotvorenih isprava, a ovo je ujedno i uzvratni posjet policiji Češke Republike, s obzirom na to da su oni realizirali studijski posjet, u svibnju ove godine, na kojem su sudjelovali pripadnici Granične policije BiH u sklopu projekta ''Promocija znanja u području otkrivanja krivotvorenih dokumenata''.

Ravnatelj Kuprešaković je zahvalio policiji Češke Republike na uzvratnom posjetu i realiziranom projektu, prilikom čega su pripadnici GPBiH usvojili znanja koja se odnose na nove trendove krivotvorenja isprava te su imali priliku vidjeti i funkcioniranje rada Nacionalnog koordinacijskog centra u Pragu.

''Znanja i iskustva koja su prenesena pripadnicima GPBiH nesumnjivo je da će u velikoj mjeri poslužiti najprije policijskim službenicima raspoređenim na radna mjesta vještaka za dokumente, a zatim i svim policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine koji obavljaju graničnu kontrolu, kako bi otkrili krivotvorenje dokumenata'', istaknuo je ravnatelj Kuprešaković.

Tijekom studijskog posjeta, službenici MUP-a Češke Republike upoznat će se s trendovima krivotvorenja dokumenata otkrivenih od Granične policije BiH u proteklom razdoblju, kao i s funkcioniranjem rada Postrojbe Granične policije Trebinje koju će posjetiti, a i u čijem sastavu je Zajednički centar za policijsku suradnju. Ujedno će posjetiti i Postrojbu granične policije Zračna luka Mostar, kao i Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, koja je nadležna za provedbu osnovne obuke kadeta GPBiH i organizaciju stručnog usavršavanja, priopćila je Granična policija BiH.

FENA