Nevladina organizacija Pokret FOL objavila je podatke monitoringa realizacije planiranih aktivnosti za prvih šest meseci 2023. godine.     Foto: AA

Nevladina organizacija Pokret FOL objavila je podatke monitoringa realizacije planiranih aktivnosti za prvih šest meseci 2023. godine, u okviru vladinog Nacionalnog plana razvoja 2023-2025, prema kojima je od 175 predviđenih aktivnosti, samo 60 realizovano u predviđenom roku.

Nacionalni plan razvoja 2023-2025 ima četiri stuba: Održivi ekonomski razvoj, Ravnopravan ljudski razvoj, Bezbednost i vladavina prava, te Dobro upravljanje.

Izvršna direktorka Pokreta FOL Mexhide Demolli-Nimani je na konferenciji za novinare kazala da je ovaj Nacionalni razvojni plan treći pokušaj Vlade premijera Aljbina Kurtija da operativno planira svoj rad, menjajući formu planiranja za svaku godinu od dolaska na vlast, što je otežalo rad službenicima na pravilnom planiranju i razumevanju tog plana.

Ona je istakla da je slabom učinku doprineo nedostatak budžeta i nedostatak analitičkih kapaciteta.

“U velikom broju slučajeva nedostaje budžet i ne zna se koliko se potroši za određenu meru da bi se postigli utvrđeni pokazatelji. Jedan od razloga za to je nedostatak analitičkih kapaciteta za povezivanje budžeta i troškova sa procesom i planiranim rezultatima”, kazala je Demolli-Nimani.

Takođe je kao primer navela Ministarstvo zdravlja koje je u Zakonodavnom planu predvidelo 5 nacrta zakona, ali nijedan od njih nije uključen u Nacionalni razvojni, dok je kabinet premijera u Zakonodavnom planu predvidelo usvajanje 5 nacrta zakona, ali je samo jedan pomenut u Nacionalnom planu.

Albana Hasani, viši istraživač u Pokretu FOL, nabrojala je učinak po Ministarstvima.

„Od 10 planiranih aktivnosti Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije u drugom tromesečju 2013, 4 nisu realizovana. Kabinet premijera je predvideo realizaciju 47 aktivnosti do kraja drugog tromesečja, ali je realizovano samo 12 od njih. Ministarstvo zdravlja je sprovelo 8 od 14 aktivnosti. Ministarstvo pravde predvidelo 14, a implementiralo samo 6. Ministarstvo finansija je predvidelo 8, a završilo 6”, navela je Hasani neke od podataka.

Pokret FOL je u zaključku naglasio da je Vladino planiranje rada nerazumljivo, nečitljivo i korišćena metodologija ne pokazuje pravu implementaciju, a u nekim slučajevima čak prikriva nisku implementaciju. Navedeno je da aktivnosti predviđene Nacionalnim planom razvoja ne odgovaraju Zakonodavnom programu za 2023. godinu i vremenski rokovi su postavljeni tako da se mogu tumačiti kao početak i završetak, kada se za njih postavlja statistika, što prikriva nedostatak implementacije ili slabu implementaciju.

TRT Balkan / agencije