Oko deset posto stanovništva Kosova pripada kategoriji osoba sa ograničenim sposobnostima.      Foto: AA

Udruženje paraplegičara i paralizovane dece Kosova Handikos i Organizacija kulturno nasleđe bez granica označili su završetak projekta infrastrukturnog pristupa za osobe sa invaliditetom u objektu Narodne biblioteke Kosova u Prištini, koja je pod državnom zaštitom kulturnog nasleđa.

Urađen je spoljašnji pristup ulazu u Biblioteku za osobe u kolicima, obezbeđeno parking mesto, dok je u unutrašnjosti objekta postavljen lift za stepenice, omogućeni su pristupi amfiteatru i prostorijama za čitanje, te je uređeno kupatilo adekvatno za osobe sa ograničenim sposobnostima.

Alban Morina, iz Organizacije kulturno nasleđe bez granica, izjavio je da su radovi obavljeni u Nacionalnoj biblioteci samo mali deo projekta, koji ima za cilj da se stvori pristup za osobe sa ograničenim sposobnostima u objektima kulturnog nasleđa na Kosovu.

“Nacionalna biblioteka sada je pristupačna za administrativni deo. Planirali smo da, ukoliko se neka osoba sa ograničenim sposobnostima zaposli u Nacionalnoj biblioteci, ima pristup kancelarijama. Pristupačno je i u delu za izložbe, glavnom amfiteatru i u dve sale za čitanje. Stvorili smo pristup većem delu prostora”, kazao je Morina.

Morina je naveo da je urađeno i uputstvo za pristup osobama sa ograničenim sposobnostima u lokalitetima kulturnog nasleđa, kojeg treba da se pridržavaju nevladine organizacije i privatne kompanije koje intervenišu na objektima kulturnog nasleđa.

Afrim Maliqi, direktor Handikosa, kazao je da je najveći problem osoba sa ograničenim sposobnostima pristup objektima. Maliqi je istakao da je odabrana Nacionalna biblioteka pre svega zbog studenata iz ove kategorije društva. Dodao je da je ovo primer da se mogu urediti i stari objekti.

“Važno je da se, iako je objekat star decenijama, mogao urediti i prilagoditi potrebama osobama sa bilo kakvim ograničenjima kako bi imali pristupačan ulaz i ambijent, kao za sve druge”, kazao je Maliqi, koji je i sam osoba u kolicima.

On je podsetio da je na Kosovu 2007. godine stupila na snagu Administrativna uredba o pristupu osoba sa ograničenim sposobnostima, ali se nije poštovalo, jer da jeste, kako je kazao, Kosovo bi danas bilo drugačije.

Prema podacima nadležnih institucija, oko deset posto stanovništva Kosova pripada kategoriji osoba sa ograničenim sposobnostima, koje se i dalje suočavaju sa mnogim preprekama u realizaciji prava u svakodnevnom životu, pored ostalog, i zbog nepostojanja adekvatnog pristupa objektima, stepenicama i trotoarima.

TRT Balkan / agencije