Aktivnosti obuke uključiva će i dnevna i noćna kretanja po zemlji.             Foto: AA

Misija KFOR-a predvođena NATO-om sprovešće rutinsku vojnu vežbu na zapadnom Kosovu od 5. do 7. septembra 2023. godine.

Aktivnost obuke će sprovoditi Regionalna komanda-Multinacionalni kontingenti Zapad i biće fokusirana na procedure operativne pripravnosti i pripremu jedinica. Vojnici i vozila KFOR-a će u ovom periodu biti smešteni u okolini Kruševa i manastira Dečane, saopšteno je iz KFOR-a.

Aktivnosti obuke uključiva će i dnevna i noćna kretanja po zemlji. Takođe će biti i konvoji vojnih vozila koji se sastoje od teške inženjerske opreme koji će putovati i primarnim i sekundarnim putevima unutar područja.

KFOR sprovodi ove rutinske vežbe u svrhu proba i obuke kako bi obezbedio blagovremen i siguran odgovor kad god je to potrebno. KFOR nastoji da obezbedi minimalan uticaj na civilno stanovništvo u svakom trenutku tokom vežbe i traži saradnju lokalnih zajednica tokom ove aktivnosti.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine da obezbedi bezbedno i mirno okruženje i slobodu kretanja, za dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu.

TRT Balkan / agencije