“Vlada će raditi zajedno sa javnim i privatnim sektorom Kosova da ponudi popuste i beneficije na Kosovu, koji će se takođe odnositi na nove strane posetioce i turiste koji dolaze na Kosovo”, naveo je Kurti.    Foto: Reuters

Kosovo se pridružilo organizaciji Evropsko udruženje omladinskih kartica (EICA), saopštio je kosovski premijerAlbin Kurti.

EICA je organizacija sa sedištem u Briselu, koja okuplja 30 evropskih država koje izdaju Evropsku omladinsku karticu za više od 7 miliona mladih ljudi.

“Nakon uspešne prijave Ministarstva kulture, omladine i sporta, Vlada će besplatno ponuditi karticu svim mladim ljudima do 30 godina, bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, sposobnosti ili socio-ekonomski status. Kartica će biti dostupna u digitalnom obliku, na svim službenim jezicima naše zemlje”, napisao je Kurti na Facebooku.

Kartica će mladima omogućiti više od 60.000 popusta i pogodnosti u transportu, smeštaju, kulturi, sportu, obrazovanju, uslugama i proizvodima bilo gde u Evropi.

“Vlada će raditi zajedno sa javnim i privatnim sektorom Kosova da ponudi popuste i beneficije na Kosovu, koji će se takođe odnositi na nove strane posetioce i turiste koji dolaze na Kosovo”, naveo je Kurti.

Od 1991. godine EICA je institucionalni partner Saveta Evrope i u tom svojstvu učestvuje u implementaciji Delimičnog sporazuma o programu mobilnosti mladih kroz Povelju mladih.

Premije Kurti je ocenio da su kosovski građani liberalizacijom viza i napretkom u procesu članstva u Savetu Evrope, na pragu slobodnog kretanja i bližeg povezivanja sa Evropom.

TRT Balkan / agencije